Na podnět Velvyslanectví České republiky v Kodani a ve spolupráci s ním byla připravena o druhém adventním víkendu cesta našeho pěveckého sboru Tyl do partnerského města Ringsted. Díky paní konzulce Zuzaně Otčenáškové a jejímu nasazení měl sbor možnost vystoupit i v Odense, třetím největším městě v Dánsku.

A co bylo na programu? V Odense zazněly v sobotu v podvečer české i mezinárodní vánoční písně a koledy, které se zaplněnému kostelu velmi líbily, a posluchači si potleskem ve stoje vyžádali další přídavek. Neméně úspěšné pak bylo nedělní vystoupení v Ringstedu. V kostele sv. Benedikta USPS Tyl provedl oblíbenou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby, která vznikla právě před 220 lety. Na koncertě se představil i ringstedský pěvecký sbor pod vedením Bjoerna Monberga a společně pak zazněly v provedení obou sborů dvě části Dvořákovy Mše D-dur „Lužanská“ Kyrie a Gloria a Händelovo „Aleluja“ z oratoria Mesiáš.

Úvodní slova našeho velvyslance J.E. pana Jiřího Brodského i starosty Ringstedu pana Henrika Hvidestena dávají naději, že vzájemná spolupráce obou měst bude i nadále pokračovat. Po občerstvení ducha měli návštěvníci možnost ochutnat naše tradiční české vánoční cukroví, sklenku vína či piva a plánovat další společné akce. Je příjemné, že na oba koncerty přijeli i čeští rodáci, někteří až z Kodaně, a děkovali za oživení českých vánočních tradic v Dánsku.

Věřím, že se podobné akce budou dále rozvíjet a v zahraničí se tak bude šířit pověst o krásném historickém městě v srdci Čech.

Eva Hnátková

Zavřít menu