Městská hudba Františka Kmocha Kolín ve spolupráci s kutnohorskými umělci a Klubem přátel Františka Kmocha připravuje na duben zajímavý projekt. Pozoruhodný koncert v chrámu sv. Barbory je plánován na 19. dubna od sedmi hodin večer. …………………………………………………………………………………………………………………………..

19. dubna od 19. hodin se uskuteční v kutnohorské katedrále Slavnostní koncert v rámci partnerství měst Kolín a Kutná Hora, jehož podstatou bude vystoupení kolínského orchestru a sólistů z Kutné Hory. Poprvé v České republice zde zazní unikátní skladba Léona Boellmanna: Suite Gothique op. 25, kterou přímo pro tento koncert upravil pro varhany a velký dechový orchestr dirigent Městské hudby Františka Kmocha Miloslav  Bulín. Sóla na varhany se ujme nedávný absolvent Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a nyní student Pardubické konzervatoře Viktor Darebný. Do programu je dále zařazeno vystoupení kutnohorského vokálního sólisty – pedagoga Gymnázia Jiřího Ortena Zdeňka Licka, kterého znají milovníci kultury též jako sbormistra Učitelského pěveckého sboru Tyl Kutná Hora. Pěvecký sbor také ozdobí koncert svým vystoupením. Do programu jsou dále zařazena sóla pro hoboj, se sólistou Janem Molingerem, pro dvě trubky, kde sólisty budou Michal Zeman a kutnohorský Vojtěch Hylský. V programu nebude chybět ani sólová flétna v podání kutnohorské rodačky a nyní flétnistky MhFK Jany Havlíkové.

Program koncertu:  

Richard Strauss – Tak pravil Zarathustra – fanfára

Tomaso Albinoni – Adagio  (varhany V. Darebný)

George F.Händel – Koncert pro hoboj a orchestr (hoboj J. Molinger)

César Franck – Panis Angelicus (zpěv Z. Licek, pěvecký sbor Tyl z KH)

František Kmoch – Duo pro dvě trubky (M. Zeman, V. Hylský)

G.F. Händel – Alle Luja (pěvecký sbor Tyl z KH)

J.S. Bach – Arioso (flétna J. Havlíková)

Léon Boellmann – Suite gothique op. 25 (varhany V. Darebný)

Giacomo Puccini – Nessum Dorma (zpěv Z. Licek)

L. van Beethoven – Óda na radost  (pěvecký sbor Tyl z KH)

Pořadem provází: Michal Karban

Program je sestaven pro dechový orchestr netradičně, skladby jsou vybrány citlivě s ohledem na koncertní prostory Chrámu sv. Barbory.  Celá akce je pojata jako charitativní, výtěžek bude věnován na podporu Církevní mateřské školy svatého Jakuba v Kutné Hoře. Záštitu nad koncertem převzal hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Všichni milovníci hudby jsou srdečně zváni, z Kolína bude pro diváky vypraven autobus v 18. hodin od areálu Vodního světa.

 

SLAVNOSTNÍ KONCERT Městské hudby Františka Kmocha Kolín s dirigentem Miloslavem Bulínem, kutnohorskými sólisty a Učitelským smíšeným pěveckým sborem Tyl Kutná Hora.

Pátek 19. 4. 2013 od 19. Hodin, Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.

Vstupné 50,- Kč.

 

.

Zavřít menu