GASK – Galerie Středočeského kraje v sobotu 8. listopadu 2014 slavnostně pokřtí katalog k nové stálé expozici Stavy mysli – Za obrazem. K tomuto datu budou spuštěny i nové webové stránky galerie s jednodušší a přehlednější navigací pro uživatele.

.
V květnu 2014 byla slavnostně zahájena nová stálá expozice Stavy mysli – Za obrazem. Návštěvník zde nalezne to nejlepší ze sbírkového fondu GASK, a to oproti původní stálé expozici v novém pojetí a na větší ploše. Koncepce vedoucího kurátora Richarda Druryho přináší nový pohled na tvorbu stálé expozice. V jeho konceptu nejsou díla řazena chronologicky podle období jejich vzniku či podle uměleckého stylu. Stálá expozice je založena na pocitovém vnímání děl v souvislosti s tím, jakou myšlenku či emoci vyjadřují. Díla jsou uspořádána do tematických okruhů, v nichž jsou zastoupeny vždy dva protichůdné stavy lidské mysli. Společně jsou zde zastoupeny emoce jako odvaha – strach, přátelství – samota, ironie – úcta, zranitelnost – vzdor či meditace – odcizení. Samotné instalaci předcházela náročná příprava výstavních prostor. Jejím cílem byl návrat k původní čistotě prostoru a jeho komunikaci s historickým jádrem Kutné Hory. V současné podobě stálé expozice vnímá návštěvník nejen vystavovaná umělecká díla, ale i výhledy na chrám svaté Barbory, do nádvoří Jezuitské koleje či přilehlých zahrad.
Katalog k expozici, který bude slavnostně pokřtěn v sobotu 8. listopadu v 15 hodin, je koncipován jako bohatě ilustrovaná dvojjazyčná (česko-anglická) publikace. Jeho koncepce zrcadlí záměr expozice nejen rozčleněním do sledovaných okruhů, ale také výběrem autorů textů. Vedle úvodních slov ředitelky GASK Jany Šorfové, úvodu kurátora Richarda Druryho a textu knihovníka GASK Davida Bartoně o aktuálním významu jezuitského řádu i ve vztahu k současnému umění jsou v katalogu zastoupeny mj. eseje psychiatra prof. Cyrila Höschla a básníka a tvůrce happeningů Eugena Brikcia. Autoři katalogu chtějí uvažovat o podstatě umění z jiných úhlů pohledu než čistě uměleckohistorických, i proto jsou jejich texty, napsané přímo pro GASK, nesmírně přínosné. V katalogu čtenář najde také všechny podnětné aforismy, které jsou koncepční součástí stálé expozice a které jsou u návštěvníků galerie tak oblíbené.
Katalog vznikl za podpory Středočeského kraje, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a společnosti BigMedia. Záštitu laskavě převzal a katalog osobně pokřtí hejtman Středočeského kraj Ing. Miloš Petera.

GASK spouští nové webové stránky
V sobotu 8. listopadu bude mít GASK nejen čerstvý sbírkový katalog, ale také nové webové stránky. Cílem této nové webové prezentace GASK bylo zjednodušení navigace a možnost zobrazení důležitých informací přímo na úvodní stránce. Přehlednější je především prezentace výstav a doprovodných programů. Doprovodné programy jsou zde rozděleny podle zaměření a cílových skupin, přičemž jsou zároveň propojeny přímo s konkrétní výstavou. Na stránce výstavy pak návštěvník najde všechny související informace, např. o komentovaných prohlídkách, workshopech či přednáškách.
Významnými novými prvky webu jsou časová osa a kalendář, kde lze snadno vyhledat aktuální i připravované události, jako jsou výtvarné dílny, přednášky, koncerty atd.

Sbírky on-line
Další novinkou je integrace Sbírek online přímo do stránek GASK. Sbírky online jsou elektronickým katalogem sbírek GASK a účelem prezentace je zpřístupnit odborné i laické veřejnosti bohatost sbírkového fondu galerie. Do Sbírek online jsou vloženy obrázky vybraných děl (obrazy, sochy, kresby a grafické listy), k nimž je připojena celá řada rozšiřujících textových informací včetně základních biografických údajů o jejich autorech. Prezentovaná umělecká díla jsou digitalizována ve špičkové kvalitě a použité technologie umožňují jejich prohlížení zblízka a do nejmenších detailů. Orientace po Sbírkách online je jednoduchá a intuitivní, nabízí základní vyhledávání podle autora, období, stylu a námětu a nabízí i pokročilé vyhledávání. Prezentace je vizuálně integrována do nového webu galerie.

(tz)

.

Zavřít menu