8. listopadu byla v Sankturinovském domě zahájena výstava Královna Dagmar, princezna česká, pojednávající o první známé „krajance“ v Dánsku – Markétě, dceři Přemysla I. Otakara a nevlastní sestře sv. Anežky České. Princezna Markéta se v roce 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného a v Dánsku je všeobecně známá jako královna Dagmar. Pověsti o jejím dobrém srdci se v zemi vyprávějí dodnes. Je pohřbena v Ringstedu a v letošním roce si připomínáme 800. výročí jejího úmrtí.

Když se v Dánsku řekne „královna Dagmar“, většina lidí (možná především starší generace) si připomene lidové balady (folkeviser) o této půvabné a šlechetné královně. Málokdo si donedávna uvědomoval, že pocházela z Čech – narodila se jako princezna Markéta Drahomíra (Dragomira) českému králi Přemyslu Otakarovi I. a jeho první manželce Adlétě Míšeňské a byla nevlastní sestrou svaté Anežky České. Ve svých 15 letech byla provdána za dánského krále Valdemara Vítězného, s nímž žila v nejstarším dánském městě Ribe. S jistou nadsázkou by se dalo říct, že byla první českou krajankou žijící v Dánsku.

24. května 2012 uplynulo 800 let od její předčasné smrti, Město Ribe se rozhodlo využít kulatého výročí a připravilo ve dnech 24.-26. května velkolepý Festival DAGMAR 800, kterého se zúčastnila i předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová. Královna Dagmar zemřela v Ribe, ale je pochovaná v kostele sv. Bendta v Ringstedu na ostrově Sjælland. Letošní ročník tradičního Středověkého festivalu v Ringstedu ve dnech 17.-19. srpna 2012 byl věnován její památce. Do Ringstedu zavítala při této příležitosti delegace partnerského města Kutné Hory v čele se starostou Ivo Šancem.

Česká pošta vydala 16.05. pamětní dopisnici k 800. výročí Dagmařiny smrti. Autorkou grafické předlohy je ilustrátorka Renáta Fučíková, která připravila k této příležitosti česko-dánskou skládanku ve formě comics Královna/Dronning Dagmar.

České velvyslanectví v Kodani připravilo putovní výstavu Královna Dagmar, česká princezna, kterou tvoří 20 panelů, jejichž texty o Přemyslovcích, Valdemarovcích, o historických faktech i legendách napsali čeští a dánští historikové. Výstava zahájila v svoje putování po dánských muzeích a knihovnách v Ribe, druhé zastavení se koná právě nyní v ringstedském Domě historie.

Markéta/Dagmar je v podstatě jedinou přímou osobní spojnicí mezi Dánskem a Českou republikou. Stopy české krve však na dánském trůnu nezanechala. Její syn Valdemar Mladý zemřel dříve, než jeho otec – údajně zbloudilou střelou na lovu.

Výstava bude následně instalována v Brně.

Autor: Jan Šmok

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu