V rámci Dne Středočeského kraje, který připadá právě na 28. října, pro vás České muzeum stříbra připravilo zdarma vstup na výstavu „Zachráněné poklady“. Jedná se o reprezentativní výstavu dokumentující péči muzea o hmotné památky Kutné Hory v posledních 20 letech.

.
České muzeum stříbra spravuje ve své sbírce přes 185 000 historických artefaktů, které dokládají život Kutné Hory a jejího okolí od pravěku až do současnosti. Muzejní sbírka byla rozčleněna do 25 oborových skupin, tzv. podsbírek a jejich doprovodného studijního materiálu. Uchovává se v ní řada unikátních předmětů, které se váží k dějinám Kutné Hory a jsou zachovány v jednom jediném exempláři.
Takto ohromné množství artefaktů nelze trvale uchovávat bez průběžné konzervace nebo komplexních restaurátorských zásahů. Od roku 1995 do dnešních dnů muzeum nechalo restaurovat 1612 sbírkových předmětů za celkovou cenu 7 096 746,- Kč. Na této výstavě můžete spatřit pouhý zlomek z celkového množství zrestaurovaných sbírkových předmětů. Většina je již vystavena ve stálých muzejních expozicích. Přehled všech zrestaurovaných sbírkových předmětů za posledních dvacet let však můžete nalézt v souborném katalogu, který doprovází výstavu.
Výstava bude dne 28. října otevřena na Hrádku v 1. patře od 9.00 do 16.30.

Kateřina Vavrušková

Zavřít menu