Podzimní měsíce patří mezi mládeží ve velké míře k učení novým společenským zvyklostem, jako jsou první taneční kroky. Za tři měsíce tanečních kurzů se z frekventantů tanečních kurzů stanou lidé, kteří se nebudou bát vstoupit na parket svého prvního plesu nebo společenské akce.

.
.

Současnými tanečními lektory, jež kurzy v regionu vyučují, jsou manželé Novákovi. S nimi se v letošním roce žáci potkávají ve Vrdech, v Ledči nad Sázavou, a v největším počtu pak v kutnohorském Lorci.
„Poptávka o taneční v Kutné Hoře, ale i jinde, celkem přesně kopíruje populační křivku. Zájem o nás je i v jiných městech, ale čtvery taneční za víkend a k tomu ještě nějaká ta taneční soutěž je pro nás opravdu akorát”, řekl s úsměvem Antonín Novák, který se svou manželkou Janou vede taneční už několikátým rokem.
Taneční mistr si sám uvědomuje vývoj přístupu žáků k výuce. Hlavní odlišnost je v komunikaci.
„Žáci v tanečních jsou dnes určitě komunikativnější než dříve, nebojí se odpovídat do mikrofonu a jsou určitě bezprostřednější. Myslím, že se nestresují, pokud jim nějaký tanec hned nejde a naopak to využijí a převedou v legraci. Bez zajímavosti nemůže zůstat i ten fakt, že dnes, oproti dávnější minulosti, si účast v tanečních zařizují sami žáci, dříve byl určitě podstatně větší podíl rodičů,” prozradil Novák a pokračoval v otázce náročnosti tanečních kroků: „V okamžiku, kdy žáci pochopí princip tanečních pohybů, nemají pak problém zvládnout  kterýkoliv z vyučovaných tanců.  Pokud se budeme bavit o tanci, který žákům způsobuje největší problémy, bývá to určitě valčík. Patří totiž k těm nejrychlejším.”
Ve stopách svých rodičů kráčejí dcery manželů Novákových. Mladší Veronika a starší Barbora si ze soutěží přivážejí drahé kovy už tradičně. „Je to pro nás určitě nabíjející. Jako rodiče i jako trenéři máme z jejich úspěchů samozřejmě radost. Všechno je výsledek jejich pilné práce a tréninku.  Mají to samozřejmě podstatně těžší než ostatní, protože je trénujeme, a je na ně, a i na jejich taneční partnery, vyvíjen větší tlak na výkon. Chtějí ale v tanci hodně dokázat.”
Taneční mistři Novákovi získali nejvyšší post mezinárodní taneční třídy M ve standardních tancích a druhou nejvyšší taneční třídu v tancích latinskoamerických. Umístěním se mohli nominovat na mistrovství ČR ve standardních tancích, dále na mistrovství ČR v kombinaci deseti tanců, kde obsadili 18. místo. Jejich čerstvými trenérskými úspěchy jsou v současné době dva úřadující mistři ČR v amatérské taneční lize SUT ČR v kategorii Junior, a to jak v tancích standardních, tak v tancích latinskoamerických.
„Naplňuje nás radost z práce, která nás baví a ve které si věříme. Myslím, že odměnou je to, že nás lidé zastavují na ulici a říkají nám, jak se taneční povedly a i žáci tanečních pro mládež se k nám vracejí. Do budoucna bychom velice rádi udrželi zejména společenskou prestiž tanečních kurzů. Jak je známo, taneční jsou českým fenoménem, a pokud bychom slevili ze společenských nároků, které klademe na žáky i diváky, degradovali bychom tuto společenskou událost. Naše taneční škola je totiž profesionálním členem Svazu učitelů tance ČR a také jsme držitelem ochranné známky EutoDanceCentre, tudíž i toto nás zavazuje držet vysokou kvalitu tanečních,” díval se do budoucna Novák.
Taneční kurzy mají historii. Mezi pořadateli kurzů v Kutné Hoře patřili mnoho let manželé Holanovi ze Světlé nad Sázavou, jež dále střídali manželé Trešlovi. Po Trešlových si pomyslnou štafetu převzali manželé Novákovi. Ti vyučují až do této doby. Jejich taneční kroky na plesech tančí už stovky plesajících. A ještě mnoho let úspěšně a s úsměvem budou!

Jakub Skýva

.

Zavřít menu