Kutnohorské Církevní gymnázium obdrželo v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejíž vypsání bylo orientováno na podporu jazykového vzdělávání a čtenářskou gramotnost, prostředky na zahraniční jazykové kurzy a nákup několika stovek knih.

.
Díky těmto prostředkům se dvě učitelky o prázdninách zúčastnily čtrnáctidenního jazykového a didaktického kurzu ve Velké Británii a Rakousku. Pro studenty španělštiny byl zorganizován vzdělávací a poznávací pobyt v Barceloně, někteří němčináři navštívili rakouské Korutany. Dalším studentským zahraničním výjezdem bude výměnný pobyt v Lipsku v SRN.
Druhou klíčovou aktivitou, na kterou dostala škola peníze, je financování čtenářských dílen jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Škola tak mohla zakoupit několik stovek knih.

Studenti Církevního gymnázia v Kutné Hoře ve španělské Barceloně
Jedním z již uskutečněných jazykově-vzdělávacích pobytů byla cesta 11 studentů septimy a sexty do Barcelony, kam v první polovině října odjeli spolu se svým učitelem španělštiny Franciscem Tempranem a ředitelkou školy Stanislavou Liskovou. V Barceloně navštěvovali jazykovou školu International House, kde pracovali ve dvou skupinách. Kurz ve škole byl zaměřen zejména na konverzaci, studenti se dověděli o kulturních a  historických památkách Barcelony a Katalánska a místa, o kterých hovořili, ve volném čase také navštívili. Zhlédli stále nedostavěný chrám Sagrada Familia a Parque Güell, díla známého španělského architekta Antoni Gaudího. K poznání reálií přispělo ubytování studentů v rodinách a návštěva „Poble Espanyol“, městečka, kde je ve zmenšeném prezentována architektura všech sedmnácti španělských autonomních oblastí. Výbornou španělskou kuchyni mohli poznat nejen v rodinách, které pro ně připravovali snídaně a večeře, ale i při workshopu „taller tapas“, kdy pod vedením španělského kuchaře sami připravili několik chodů typických španělských jídel a ta poté zkonzumovali. Prostor byl i pro procházky městem nejznámější barcelonskou třídou La Rambla k přístavu a na pláž.
Církevní gymnázium v Kutné Hoře klade při výuce cizích jazyků důraz na porozumění, pohotovou a kvalitní reakci a rozšiřování poznatků z reálií příslušné země. Vydařený pobyt v Barceloně k tomu rozhodně přispěl a povzbudil zájem studentů nejen o španělský jazyk, ale i o španělskou kulturu a historii.

(tz)

Derby Suchdol 2015

 

.

Zavřít menu