Dne 18. října zavítali do Českého muzea stříbra žáci ZŠ Žehušice, kteří si prohlédli výstavu 400 let Bible králické a zároveň se zúčastnili interaktivního programu „Po stopách Bible. Žáky provedl výstavou Alexander Štěpánovský kazatel z Křesťanského společenství Kutná Hora a zároveň je seznámil s  nejčtenější knihou světa – s Biblí. …………………………………………………………….

Děti se rozhodně s Alexandrem nenudily, protože si i mohly jeden biblický příběh – „O Davidovi a Goliášovi“ zahrát. Nebyla to jediná aktivita, která čekala na malé návštěvníky. Muzejní archivář a historik Bc. Josef Kremla přinesl dětem k nahlédnutí dvě historické Bible. Prolistovat si tak mohly Velislavovu Bibli (její faksimili), jejíž originál vznikal v letech 1325 – 1349 a Bibli kutnohorskou z r. 1489, která se stala první ilustrovanou tištěnou Biblí v Čechách. Na závěr přišla praktická část, kdy si děti mohly vytvořit svůj první list Bible. Chopily se ihned husího brka, inkoustu, někteří si vyrobily vlastní razítka či svitky. Domů děti odjížděly nejen se svými výrobky, ale získaly dále za svou píli i Bibli pro mladého čtenáře, kterou věnovalo účastníkům programu Křesťanské společenství Kutná Hora.

Kateřina Vavrušková, České muzeum stříbra

.

Zavřít menu