Pozvánka: Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 29. ledna v Rytířském sále Vlašského dvora

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční v úterý 29. ledna 2019 od 16:00 v Rytířském sále Vlašského dvora.

Program: I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Dotazy a připomínky občanů
IV. Materiály k projednávání
7. Materiály odboru sociálního
7/01 Financování příspěvku roku 2019 pro Pečovatelskou službu
7/02 Inf. zpráva o hospodaření s prostředky Stabilního fondu soc. služeb v r. 2018
7/03 Inf. zpráva ve věci realizace projektu Podpora procesu plánování soc. služeb
6. Materiály odboru investic
6/50 Sml. o budoucí kupní sml. – pozemek a infrastruktura v lokalitě „ZTV Malín“
6/51 Projekt „Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů Kaňk“
5. Materiál odboru regionálního rozvoje a ÚP
5/01 Inf. zpráva o poskytování zápůjček FRB v r.2018 a vyhlášení VŘ r.2019
5/02 Jmenování určeného zastupitele města pro územní plánování
4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Dotace pro rok 2019 v oblasti kultura – VPS
4/02 Pravidla pro vydávání KH listů
4/03 Dotace pro rok 2019 v oblasti sport – VPS
4/04 Dotace pro rok 2019 v oblasti vzdělávání – VPS
4/05 Dotace pro KH – památka UNESCO – VPS
3. Materiály správy majetku
3/01 Vzájemné darování pozemků v ul. Kremnická (Středočeský kraj)
3/02 Směna pozemků v Kutné Hoře (VHS Vrchlice – Maleč, a.s.)
3/03 Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
2. Materiály ekonomického odboru
2/01 Konečná úprava rozpočtu 2018
2/02 Zápis z finančního výboru
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Tvorba a čerpání, zásady čerpání a užití sociálního fondu na rok 2019
1/02 Pověření zastupováním Města KH na valných hromadách obch. spol.
1/03 Změny času zahájení jednání zastupitelstva města
1/04 Doplnění termínů jednání ZM na rok 2018
1/05 Zápis osadního výboru Malín
V. Odložené materiály
Jednací řád ZM
VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI. Různé
VII. Závěr

Zavřít menu