Boj a zachování akutní chirurgické péče v kutnohorské nemocnici pokračuje

Jak jsme již informovali na webových stránkách Kutnohorských listů, vedení města nepřistoupilo na návrh změny koncepce zdravotní péče, kterou předložil v prosinci MUDr. Petr Chudomel, předseda představenstva Oblastní nemocnice Kolín, a. s., pod kterou kutnohorská nemocnice spadá. Tento krok by znamenal zánik akutní chirurgické péče v kutnohorské nemocnici a rozšíření péče následné. Přínosem byl pouze příslib většího využití operačních sálů pro plánované zákroky, na které by lékaři do Kutné Hory dojížděli. Jako hlavní důvody restrukturalizace kutnohorské nemocnice jsou uváděny ekonomické ztráty a nedostatek zdravotního personálu.  „V reakci na předloženou koncepci byla vytvořena kutnohorská odborná pracovní skupina, která nadefinovala sedm základních požadavků: Nepřetržitá chirurgická ambulance (zachování současného stavu), 8 lůžek JIP (zachování současného stavu); možné rozšířit o lůžka NIP a DIOP, 2 stanice interního oddělení s minimálně 40 lůžky (2×20), zavedení „1denní chirurgie“ a zachování ambulantní chirurgické péče, Garance investic (oprava budovy + vybavení), vyšší míra autonomie, jedno místo v dozorčí radě,“ konstatovala Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka Kutné Hory. Jen pro připomenutí – nemocnici město v roce 2009 převedlo bezplatně Středočeskému kraji, který se ve smlouvě zavázal, že „předmět daru bude využívat pro provoz nestátního zařízení poskytujícího zdravotní péči v obdobném rozsahu, jaká byla poskytována ke dni převzetí předmětu daru“. 

    Zprávu o smluvních vztazích mezi městem Kutná Hora a Stč. krajem vzali 7. ledna 2019 krajští radní na vědomí a pověřili ředitele kolínské nemocnice předložením strategie rozvoje kutnohorské nemocnice. O jejím dalším osudu bude rozhodovat osmičlenná pracovní skupina, kterou Rada Stč. kraje jmenovala 14. ledna. Město Kutná Hora v ní zastupují starosta města Ing. J. Viktora a MUDr. P. Geřábek, chirurg kutnohorské nemocnice. Za Stč. kraj v ní zasedají JUDr. R. Bezděk, MVDr. J. Řihák, za Oblastní nemocnici Kolín MUDr. P. Chudomel, za Odborovou organizaci ZZS Stč. kraje MUDr. J. Havlovic. Členy jsou také zástupci VZP a Svazu zdravotních pojišťoven.

První zasedání pracovní komise se konalo 22. ledna na Krajském úřadu Stč. kraje v Praze. „Pracovní komise se dohodla na dalším postupu s tím, že ze strany Oblastní nemocnice Kolín a.s. na dalším zasedání komise bude předložena především analýza hospodaření nemocnice v Kutné Hoře. Pokud jde o město Kutnou Horu, tak Kutná Hora bude předkládat alternativní návrh řešení rozsahu poskytování zdravotní péče v kutnohorské nemocnici. Další jednání pracovní komise bylo dohodnuto na 5. února 2019,“ konstatoval JUDr. Bezděk.

Úsilí představitelů města o zachování akutní chirurgické péče v kutnohorské nemocnici podpořili i starostové okolních obcí nejen z Kutnohorska, ale i Čáslavska. „Problematika kutnohorské nemocnice byla jedním z bodů pracovního setkání  „Snídaně se starosty“, kterou  starosta města Ing. Josef Viktora svolal ve spolupráci s MAS Lípa pro venkov na 22. ledna v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Účastnilo se kolem padesáti starostů okolních obcí. Naši snahu o zachování zdravotní péče v kutnohorské nemocnici jednomyslně podpořili,“ zdůraznil starosta Ing. Josef Viktora, který o naléhavosti a potřebnosti zachování poskytované péče informoval při jednání v Praze. Příští týden se uskuteční zasedání kutnohorské pracovní skupiny, kde bude projednáván další postup a připravován alternativní návrh řešení. Další setkání pracovní skupiny jmenované Radou Stč. kraje se uskuteční 5. února.

„Důležité slovo budou mít pojišťovny, aby uzavřely smlouvy na daný  požadovaný rozsah péče. V tom ale musíme  jednat společně s kolínskou nemocnicí. Požadujeme předložit investice do kutnohorské nemocnice, údržby zařízení i modernizace vybavení. Budeme dál jednat a bojovat,“ dodal starosta. –pra-

 

 

Zavřít menu