Archeologové objevili pozůstatky středověkého zdiva původního Vlašského dvora a doklady po zpracování stříbra

Pozůstatky původního středověkého zdiva někdejšího sídla králů se ukrývaly desítky let za obvodovým pláštěm současného objektu Vlašského dvora v Kutné Hoře. Jejich nález, stejně tak jako objev velkého množství specifické hutnické keramiky, zlomků tavících tyglů, kapelek a muflí používané v provozech mincovny při zpracování stříbra, učiněný začátkem ledna, byl pro archeology i památkáře milým překvapením.

Další etapa záchranného archeologického výzkumu, která doprovází revitalizaci areálu Vlašského dvora již od roku 2016, přinesla nečekané objevy. „Při dokumentaci výkopů pro interiérové rozvody inženýrských sítí v prostorách bývalých šmiten došlo k zachycení poměrně kompaktních úseků zdiva původní středověké zástavby Vlašského dvora. Potvrdilo se nám tak, že stávající novodobá stavba, která vznikla na přelomu 19. a 20. století, do značné míry překryla pozůstatky té původní středověké. Primárně jsme vycházeli z dochované dokumentace přestavby Vlašského dvora z přelomu 19. a 20. století a domnívali se, že starší středověká zástavba byla z větší části nenávratně zničena. Nyní se ale ukazuje, že plochu někdejší stavitelé upravili jen jednoduše, přičemž část starších konstrukcí nechali zahrnout sutinami, takže zůstaly zachovány,“ vysvětlil Mgr. Filip Velímský Ph. D. z Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. s tím, že výzkum je teprve v počátcích. „Ve výzkumu budeme pokračovat další sondáží. Naším cílem je především odkryté situace přesně zdokumentovat a zaměřit. Už nyní se ale ukazuje, že půdorys původního Vlašského dvora se od toho stávajícího v některých ohledech liší. Konkrétně v případě nové stavby byly obvodové zdi severního křídla šmiten posunuty více vpřed do nádvoří, čímž se jednak zmenšila jeho plocha, a původní obvodové zdi zůstaly zachovány,“ podotkl Dr. Velímský a dodal, že výzkum by realizaci stavby a stanovené termíny neměl ohrozit, protože je prováděn v předstihu před samotnými výkopovými pracemi.

Souběžně s průzkumem v těžko přístupných prostorách bývalých šmiten, tedy středověkých mincířských kováren, pokračují sondy na nádvoří v trase plánované výstavby kanalizace a vodovodu. „Naším cílem je zjistit, zda stavbou nedojde k narušení starších historických souvrství v nádvoří bývalého Vlašského dvora. Zatím se zdá, že kanalizace by měla být vedena souvrství, které je spojeno až s mladší existencí areálu, tudíž by k poškození starších archeologických situací a historických terénů dojít nemělo,“ dodal Filip Velímský. Více informací přineseme v březnovém vydání tištěné podoby Kutnohorských listů, o aktuální situaci budeme průběžně informovat i na webových stránkách.

M. Pravdová

Zavřít menu