Projekt zahrnuje zpřístupnění parku z vyhlídky od kostela sv. Jakuba, bourací práce už byly zahájeny

Rekonstrukce parku pod Vlašským dvorem, která je součástí rozsáhlého projektu revitalizace národní kulturní památky Vlašský dvůr, má výrazné zpoždění. Hlavní dodavatel prací společnost Green project musela zajistit specializovanou firmu, která je schopná provést vrtané zemní kotvy pro zajištění statiky vysoké odklánějící se opěrné zdi v části pod kamenným stolem. Kamenické práce v subdodávce provede firma Dalfos, která zajišťuje obnovu části parku pod arciděkanstvím. Tato část parku nebyla v minulosti zapsána spolu s Vlašským dvorem jako národní kulturní památka a proto není součástí mnohamilionového dotačního projektu, ale je hrazena z rozpočtu města. „Aby firma Dalfos mohla dokončit zajištění statiky a přestavbu opěrných zdí pod arciděkanstvím, je nejprve nutné vyřešit zemní kotvy vysoké opěrné zdi. Není možné, aby se těžká technika později pohybovala po již opravených terasách. Projekt zahrnuje mimo jiné i zpřístupnění parku z vyhlídky od kostela sv. Jakuba. V minulém týdnu byly zahájeny bourací práce na opěrném pilíři u kamenného stolu, který se znovu vystaví , bude průchozí s uzavíratelnou brankou“ řekl Ing. Janál. Z vyhlídky od kamenného stolu bude možné  projít podél zdi arciděkanství až na vyhlídku před kostelem sv. Jakuba.

V dolní části parku v prostoru za podiem byla zahájena výstavba veřejného sociálního zařízení pro invalidy.

Zatímco práce v parku mají zpoždění, revitalizace v objektu někdejšího sídla králů postupuje, až na menší výjimky, dle plánovaného harmonogramu. V současné době pokračují oprava omítek, rekonstrukce vody, elektřiny, kanalizace, výměna nebo oprava oken v prostoru bývalého stavebního úřadu a kanceláří místostarostů. Pokračuje i příprava projektu expozice. Na hlavním přístupovém schodišti vedoucím do Rytířského sálu, který je v současné době uzavřen, restaurátoři obnovují původní výmalbu, která se ukrývala pod vrstvami omítek. „Je to šablonová malba typická pro 19. století. Opakuje se dekor s motivem pampelišek v různé fázi vývoje. Výzdoba stěn byla pravděpodobně dříve, než bylo vybudováno přístupové dřevěné schodiště. Bosáž (plastické vyznačení kvádrového zdiva) pokračuje plynule i za schodištěm. Termín dokončení prací je konec března, což je celkem šibeniční termín,“ řekl restaurátor a malíř Jiří Doležel.

Celkové náklady na revitalizaci Vlašského dvora a části parku, která byla zapsána společně se sídlem králů jako součást národní kulturní památky, se pohybují kolem 123 milionů, z nich 90 milionů korun činí dotace z evropských fondů. Termín dokončení prací ve Vlašském dvoře i v parku je prosinec roku 2019.

M. Pravdová

Zavřít menu