Město Kutná Hora předložilo pracovní komisi návrh o budoucím rozsahu zdravotní péče v kutnohorské nemocnici

Návrh o budoucím rozsahu zdravotní péče v kutnohorské nemocnici předložili zástupci města Kutné Hory 5. února na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze při druhém setkání pracovní skupiny. Město Kutná Hora požaduje zachování lůžkové chirurgie včetně nepřetržité chirurgické ambulance, zachování sedmi lůžek jednotky intenzivní péče,  provozování dvou stanic interního oddělení 2 x 23 lůžek, elektivní chirurgie, realizace investic – krátkodobý a střednědobý plán v rámci komplexní koncepce rozvoje nemocnice, jedno místo v dozorčí radě a jedno v představenstvu Oblastní nemocnice Kolín.

„Vítám přístup všech účastníků a zejména zástupců města Kutná Hora. Mám za to, že koncepci fungování nemocnice v Kutné Hoře, kterou předložilo město Kutná Hora, můžeme rámcově považovat za východisko k dalšímu jednání a velký krok vpřed,“ uvedl po jednání radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví JUDr. Robert Bezděk a dodal: „Pevně věřím, že již na následujícím jednání komise, které je naplánováno na 21. 2. 2019, se nám podaří společně vytvořit materiál, který by mohl být odsouhlasen všemi stranami.“

Závěry nově založené pracovní komise k restrukturalizaci zdravotní péče v kutnohorské nemocnici budou následně předloženy ke schválení Radě Středočeského kraje, krajskému zastupitelstvu i zastupitelstvu Města Kutná Hora.

Řízením kutnohorské nemocnice byl k 11. 2. 2019 pověřen představenstvem Oblastní nemocnice Kolín a.s. – nemocnice Stč. kraje MUDr. Petr Geřábek. Je členem kutnohorské i krajské pracovní skupiny, které se zabývají dalším osudem kutnohorské nemocnice. –tz, red-

 

Zavřít menu