Pracovní skupina bude řešit oživení Palackého náměstí prodejními trhy

Oživením náměstí nejen v adventním období ale i při jiných příležitostech se bude zabývat přípravná pracovní skupina, složená ze zástupců odboru kultury, cestovního ruchu, Technických služeb Kutná Hora, rady a zastupitelstva města, ale i dalších. Jak uvedla místostarostka Silvia Doušová, členkou pracovní skupiny je i zastupitelka Soňa Žáčková, která nové prodejní stánky využívala a může tak přinést praktické zkušenosti. Prvořadým úkolem bude zajištění technického zázemí, přípojky energie pro stánky na Palackého náměstí. „To si vyžádá investici přes jeden milion korun,“ konstatovala místostarostka s tím, že Rada města Kutné Hory by 20. února měla posoudit návrhy pánů Aleše st. a ml. na pořádání několikadenních vánočních trhů, obdobných jako v Kolíně, a také koncepci Edity Dvorské z Fondu cestovního ruchu, která v loňském roce adventní trhy v Kutné Hoře zajišťovala. Místostarostka přislíbila, že do konce března svolá při této příležitosti i setkání s místními podnikateli.

pra

Zavřít menu