Architekt Ondřej Kubík představuje budoucí podobu spodní části parku pod Vlašským dvorem (2. díl)

Park pod Vlašským dvorem dozná výrazných změn. Architekt Ondřej Kubík připravil pro Kutnohorské listy několikadílný seriál, ve kterém přestaví budoucí podobu spodní části parku tak, jak ji navrhl.  Druhá část pokračování představí těžiště celého parku pod Vlašským dvorem. 

Breüerovy sady

Centrum celé parkové kompozice je tvořeno kamennou žulovou dlažbou ve tvaru kruhu, která těsně přiléhá ke stávajícímu jevišti.  „Na rozdíl od okolní parkové úpravy má vyloženě městský charakter a tedy i funkci malého náměstí, tj. shromaždiště, odpočinkové plochy i případného hlediště,“ uvedl architekt Ondřej Kubík s tím, že tato plocha je s historickým centrem nejvíce propojena i opticky, a to z vyhlídky od svatého Jakuba, odkud láká obyvatele a návštěvníky k sestoupení do parku.

Ondřej Kubík navrhl plochu „náměstí“ osadit velkorysými měkce tvarovanými kamennými lavicemi při obvodu kruhu, které by byly dovybaveny unikátně navrženými osvětlovacími tělesy vyrůstajícími ve skupinách z dlažby. Samotný střed zadláždění a těžiště parku, to znamená nejdůležitější místo, tvoří čtvercová plocha, ve které je ze starých původních a ohlazených kamenů vyskládán znak města Kutné Hory. Po obvodu čtverce budou podle návrhu architekta Ondřeje Kubíka ze země tryskat podsvětlené vodní sloupce, takže děti a uživatelé parku se mohou těšit, že zde naleznou příjemné letní osvěžení ve vodních gejzírech.

tz, red

Zavřít menu