Budování elektrických přípojek pro stánky na Palackého náměstí se neobjede bez výkopových prací, zahájeny budou 24. června

Výkopové práce související s elektrofikací Palackého náměstí v Kutné Hoře budou zahájeny 24. června. Osazeno bude pět podzemních výklopných rozvaděčů a položeny napájecí kabely. Výkopy budou postupně prováděny na náměstí v prostoru, kde se konají trhy a kulturní akce, dále pak v parku U Tří pávů. Realizací této investiční akce dojde k vylepšení podmínek pro organizátory trhů a různých kulturních akcí (bezpečnější napojení stánků  a pódia na elektrickou energii).   Stavbu bude realizovat firma AVE Kolín, s.r.o..

Město Kutná Hora se omlouvá všem občanům a návštěvníkům za dočasné omezení pohybu (prostor před Sankturinovským domem a v parku) a za případné zvýšení prašnosti  a  hluku při provádění prací. V případě jakéhokoliv Vašeho dotazu kontaktujte technické oddělení odboru investic, tel. 327 710 191 nebo 327 710185.

bm

Zavřít menu