Díky společnosti Philip Morris International dostane město další dárek k 20. výročí zapsání Kutné Hory na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Město Kutná Hora zažádalo společnost Philip Morris International o poskytnutí grantu na projekt „Veřejné osvětlení Královské procházky,  včetně reliéfu Jaroslava Vrchlického a přilehlého skalního masivu“.

.
Město Kutná Hora uspělo a obdrželo grant  ve výši 20 tis. USD. Celkové náklady na vybudování výše uvedené investice si vyžádají částku 1 123 894,- Kč včetně DPH. MKH vypsalo VŘMR, ve kterém uspěla firma AVE Kolín, s.r.o., nyní probíhají poslední přípravy a v nejbližších dnech budou zahájeny zemní práce spojené s pokládkou kabelového vedení. Dále bude následovat úprava okolní zeleně, aby pohledy nebyly ničím narušeny.
Občanům a návštěvníkům našeho města se po setmění naskytne nevšední pohled na nasvětlený reliéf českého spisovatele z vyhlídky od chrámu sv. Barbory.  Díky veřejnému osvětlení části Královské procházky se budeme moci bez obav vydat až pod samotný reliéf, kde se nám naskytne úchvatný a dosud pro většinu obyvatel neobjevený pohled na nasvětlenou Barboru „zespodu“, včetně jejích hradeb.
Technické oddělení odboru investic bude přes zimu zajišťovat zpracování projektové dokumentace na pokračování veřejného osvětlení dalšího úseku Královské procházky, a to od železničního přejezdu až na konec Královské, kdy ovšem bude nutné kabelové vedení položit až do ulice V Cihelně (za bývalou prodejnu U Myšáka). Zda bude tato 2. etapa v příštím roce realizována je otázkou stavu městské pokladny nebo získání dotací.

Božena Marhanová, technické oddělení

.

Zavřít menu