Další kruhový objezd pro plynulou dopravu ve městě vznikne již brzy

Kruhové objezdy jsou v současné době nejen moderním způsobem řešení méně bezpečných křižovatek, ale také možností, jak zajistit plynulost silničního provozu i v době dopravních špiček. Další “kruhák” bude již v od 1. srpna vznikat také v Kutné Hoře, konkrétně na kžižovatce, kde se setkávají ulice Benešova a Masarykova. 

Jak z podstaty přestavby křižovatky vyplývá, bude nutné v těchto místech na čas omezit, respektive zastavit provoz. Toto opatření bude podle současného harmonogramu v platnosti v době od 1. srpna do 15. října tohoto roku. Samozřejmostí budou vyznačené objížďky, které jsou voleny tak, aby byl provoz i v dané době co nejplynulejší a pohyb motoristů městem co nejjednodušší. Objízdná trasa povede částečně přes Karlov a částečně přes Kaňk.

Několikatýdenní omezení přinese motoristům i chodcům pro příští roky zpřehlednění provozu v místech, která jsou z dopravního pohledu velmi vytížená, a přispěje k bezpečnosti všech, kteří tudy procházejí nebo projíždějí. 

Žádáme proto občany Kutné Hory o trpělivost a ukázněnost vzhledem k omezením, která stavba přinese.

zn

Zavřít menu