Deklarace o další vzájemné spolupráci Kutné Hory s Remeší byla podepsána, připomenuto bylo desáté výročí partnerství

Deklarace o další vzájemné spolupráci Kutné Hory s francouzskou Remeší byla slavnostně podepsána v sobotu 15. září v obřadní síni Vlašského dvora v Kutné Hoře. Partnerství obou měst trvá již deset let a to nejen mezi institucemi, ale především mezi studenty střeních škol a občany. Pořádány jsou výměnné pobyty, které přispívají ke vzájemnému poznávání. Snahou je rozšířit spolupráci i se sportovními oddíly a kulturními institucemi. Při příležitosti 10. výročí se v kostele sv. Jakuba uskutečnil v sobotu večer za velkého zájmu veřejnosti společný koncert, při kterém vystoupil remešský soubor Allegri a kutnohorský USPS Tyl.

Desetileté výročí vzájemné spolupráce bylo připomenuto v pátek 14. září na Francouzském velvyslanectví v Praze, kde představitele obou měst přivítal francouzský velvyslanec. Více o vzájemné spolupráci i bohaté historii, která obě města spojuje, naleznou zájemci na webových stránkách Města Kutné Hory.  –pra-

Zavřít menu