Diskuse nad dopravním generelem se uskuteční na Klimešce

Vedení města připravuje pro širokou veřejnost možnost zúčastnit se diskuse nad dopravním generelem Vnitřního města, který v budoucnu ovlivní dopravní situaci ve městě. V některých médiích se již objevila informace, která udávala datum 5. října a jako místo setkání Rytířský sál Vlašského dvora. Vzhledem ke skutečnosti, že zájem veřejnosti o tuto problematiku je mnohem větší než kapacita zmiňovaných prostor, a protože chce vedení města vyjít vstříc všem zájemcům o účast na této akci, bylo rozhodnuto o jejím přesunutí do prostor sportovní haly Klimeška. Přesný termín konání diskuse je ještě třeba sladit s programem haly, není tedy v tuto chvíli přesně znám. Ihned po jeho určení budeme veřejnost informovat o všech podrobnostech. Již v tuto chvíli je ale jisté, že bude nutné řídit se v tu dobu platnými hygienickými opatřeními v souvislosti s prevencí šíření nemoci covid-19.

Děkujeme za pochopení.

 

Zavřít menu