Opuštěné vojenské kasárny na Žižkově v Kutné Hoře se promění v moderní policejní výcvikové centrum

Proměna opuštěných objektů v areálu bývalých vojenských kasáren na Žižkově v Kutné Hoře v moderní policejní výcvikové centrum byla zahájena 22. září za účasti  vrcholných představitelů Policie ČR, zástupců Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, velvyslanectví Norského království v Praze, zástupců zhotovitele stavby, vedení města Kutné Hory a dalších hostů. Celkové způsobilé výdaje projektu, podpořeného prostřednictvím Fondů EHP a Norska, činí více než 99 milionů korun. Dokončení stavební části projektu je plánováno do konce roku 2022.

V úvodu Ivana Ježková z Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy konstatovala, že v souvislosti s vývojem bezpečnostní situace ve světě, hrozbě mezinárodního terorismu i problémů souvisejících s migrační krizí, stále více narůstá potřeba specializovaného policejního vzdělávání, potřeba zdokonalování metod vyšetřování, atd. Připomenula, že vojenská posádka z areálu na Žižkově odešla před zhruba deseti lety.

„Objekt bude v budoucnu sloužit jako školící tréninkové centrum a výcviková základna Policie ČR a to nejen našim policistům, ale z důvodu  výměny zkušeností i kolegům ze zahraničí, odborníkům na bezpečnost, orgánům státní správy a veřejnosti. Poskytne potřebné podmínky pro organizaci didaktických, tréninkových i mezinárodních výcviků, pořádání konferencí, cvičení, školení policistů a policejních instruktorů, vzdělávací činnosti v rámci celoživotního vzdělávání atd.,“ řekla Ivana Ježková.

Současná etapa prací zahrnuje rekonstrukci budov k zajištění ubytování, výcviku, školení a konferenčních prostor. Vedle budov dojde i k rekonstrukci vjezdu do areálu, úpravě zpevněných ploch, rekonstrukci oplocení, inženýrských sítí, sadovým úpravám. Zajímavou novostavbou v areálu bude podle slov Ivany Ježkové nový venkovní multifunkční cvičební polygon, jehož parametry by měly být srovnatelné s překážkovou dráhou využívanou v rámci NATO.

„Tím, že jsme začali s realizací tohoto výcvikového centra, se policii otevírají nové možnosti a prostory pro oblast vzdělávání a výcviku. Pevně věřím, že se tento objekt brzy stane součástí soustavy policejního vzdělávání společně s tradičními objekty, které provozujeme v Praze, Jihlavě, Pardubicích, Brně a Holešově,“ konstatoval David Fulka, ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy Policie ČR a doplnil, že objekt v Kutné Hoře se svým logisticky výhodným umístěním ve středu České republiky stane významnou součástí policejního vzdělávání. Poděkoval městu Kutná Hora za dosavadní spolupráci s tím, že věří, že bude i nadále pokračovat. Josef Viktora (ANO) za město Kutná Hora konstatoval, že zahájení realizace stavby vnímá velice pozitivně. Společně s místostarosty Silvii Doušovou (STAN a Šance KH) a Vítem Šnajdrem (Piráti) si při této příležitosti prohlédli spolu s ostatními účastníky interiéry objektů, které se dočkají rekonstrukce a nového využití.

V roce 2018 probíhaly přípravné fáze od studií využitelnosti, vypořádání majetkových vztahů až po investiční záměr. Následovala příprava k vyhotovení projektové žádosti k přestavbě budovy. „Vzhledem k vysoké finanční náročnosti bylo ale od počátku zřejmé, že k realizaci projektu je nezbytně nutné zajistit jeho financování, což se podařilo prostřednictvím Fondů EHP a Norska. Projektová žádost byla schválená 17. 7. 2020. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 99 297 918 korun, z toho výše grantu norských finančních prostředků je 72,25%, což je 71 742 746 korun. Zbývajících 27,75% bude hrazeno ze státního rozpočtu (tedy 27 555 172 korun),“ upřesnila Ivana Ježková s tím, že zejména díky odboru finančních mechanizmů a strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky jako Zprostředkovatele programu Vnitřní věci Finančního mechanismu Norska na období 2014 – 2021 se tedy podařilo finanční prostředky získat a stavba může začít.

Po úvodních proslovech nechybělo slavnostní poklepání základního kamene, kterého se ujali (na snímku) Robert Kvile, velvyslanec Norského království v Praze, Vilibald Knob, náměstek ministra vnitra pro sekci ekonomiky  a provozu, Michal Keřka, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku, Ivo Ryšavý, ředitel Odboru finančních mechanismů strukturálních fondů MV, David Furka, ředitel Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy PČR, Milan Grohmann, náměstek Správy logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR, Josef Viktora, starosta města Kutné Hory, Jaroslav Šavela, výkonný ředitel dodavatelské společnosti.

pra

 

 

 

 

Zavřít menu