Již podruhé se vydala skupina čtrnácti občanů z Kutné Hory do maďarského Egeru v rámci výměnného pobytu v rodinách. Opět se ukázalo, že takovéto cesty a pobyty jsou nejlepším způsobem, jak poznat kulturu a život partnerského města a ještě si zdokonalit jazykové znalosti bez zbytečných stressů, neboť i hostitelé se angličtinu učí…

.
Připravený program byl pestrý, a ačkoli jsme strávili v Egeru jen tři dny, každý si odvážel řadu nových zážitků, vědomostí i dovedností. První den se nesl v duchu tureckém – je zde totiž řada památek, které přetrvaly z dob turecké nadvlády a jsou neoddělitelnou částí historie města. Zůstal zde minaret, který je turistickou atrakcí, pravé turecké lázně, kam dennodenně míří řada místních i turistů. V loňském roce přibyl i „Pašův stan“, zvláštní restaurace, kde se podávají pouze pravá turecká jídla a speciality. Druhý den byl typicky regionální se sběrem hroznů na vinicích, představením místních vín i produktů. Program třetího dne pak připravovaly jednotlivé rodiny individuálně. Velký zájem o tento způsob spolupráce projevilo v letošním roce Velvyslanectví ČR v Budapešti. Programu se první den zúčastnil i konzul pan Milan Šimko, který upřímně obdivoval, jak projekt funguje a přislíbil prověření možné podpory či dalších forem spolupráce obou měst ze strany velvyslanectví. Jeho obdiv a chvála byla pro nás všechny velmi příjemná a ujistila nás v tom, že děláme správnou věc.  Spolupráci obou měst věnuje významnou pozornost i egerská radnice, kde nás přijala místostarostka paní Ildikó Adler Martonné.
Velkou radost mám zejména z ohlasu jednotlivých účastníků, kteří nešetřili chválou, s návštěvou byli velmi spokojeni a již na zpáteční cestě začali plánovat, jaký program v příštím roce připravíme našim maďarským přátelům.
Na závěr opět připomínám, že se zájemci o výměnné pobyty s maďarským Egerem i anglickým Stamfordem mohou hlásit na e-mail: kancelar@mu.kutnahora.cz.

Eva Hnátková

Zavřít menu