Do konce roku budou vybudovány dvě nové zpevněné plochy pro kontejnery na třídění odpadů. Stejně jako v loňském roce přispěla nezisková společnost ASEKOL a.s. na vybudování každého stanoviště částkou 10 000 Kč. Společnost organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení.

.
Díky jim tak máme možnost předat k recyklaci televizi, počítač, fotoaparáty  a s tím související elektroniku až po kalkulačku, či elektronické hračky. Nově bude zpevněná plocha pro kontejnery v ulici Masarykova v Kutné Hoře a druhá v Poličanech. Zlepší se tak vzhled stávajících míst, kde jsou umístěny nejen červené kontejnery Asekolu, určené ke sběru drobného elektrozařízení, ale i kontejnery na třídění papíru, plastu, nápojových kartonů a skla.
Občané mohou odevzdávat vysloužilé elektrozařízení do sběrného dvora v ulici Zelenkova nebo do celkem 15-ti červených stacionárních kontejnerů, umístěných na území Kutné Hory. Celkem bude stát vybudování dvou zpevněných ploch pro kontejnery cca 57 000 Kč, na něž Asekol a.s. přispěje částkou 20 000 Kč a zbytek uhradí Město Kutná Hora.

Kateřina Hladíková, technické oddělení MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu