Pod oficiální záštitou Ministerstva životního prostředí ČR se opět připravuje celorepubliková úklidová akce Ukliďme Česko. Loňský první ročník se shledal s velkým úspěchem, když i přes nepřízeň počasí vyrazilo přes 6 000 dobrovolníků vstříc černým skládkám, kterých se podařilo zlikvidovat na pět set a celkový objem uklizeného odpadu přesáhl 350 tun.

.
Již vloni se k akci připojili i Kutnohořané, dobrovolníci spolu s členy spolku Denemark uklidili několik lokalit (Kuklík, Sukov, údolí Vrchlice a další). K brigádě se připojili i na dolním Žižkově nebo v Perštejnci. Výsledek byl pořádně znát, podařilo se vysbírat několik tun odpadků!
„Také letos bychom chtěli znovu přiložit ruku k dílu,“ říká starosta Martin Starý. Denemark se bude letos opět věnovat Kaňku, Sukovu, Kuklíku a Rovinám. Sraz bude v 8 hod. u menhirů (Sukov), U Bezhlavého Jana (Kuklík), u Macháčkova kamene (Kaňk) a u garáže Královská (Rovina).
„Bylo by ale dobré vysbírat třeba i les a okolí Trojice, zahrádky nad sídlištěm, okolí Lorce, Malína, pod Kaňkem k Libenicím a ke Skalce nebo hlavní nádraží, kolem sedlecké zastávky a hřiště. Snad se toho někdo šikovný chopí – ať jde o zájmové nebo sportovní kroužky, třídy škol, partu z hospody nebo osadní výbor,“ dodává starosta.
Do akce se může zapojit každý. Vítáni jsou všichni, které myšlenka „Ukliďme Česko“ oslovila a chtějí se do realizace projektu aktivně zapojit. Účastníkům k tomu Město poskytne i materiální podporu jako jsou PE pytle a pracovní rukavice. Tyto pomůcky budou jsou dispozici již nyní na Městském úřadě – Vlašský dvůr, kancelář č.13. Dobrovolníky prosíme, aby pytle s nasbíraným odpadem odkládaly ke kontejnerovým stanovištím na tříděný odpad nebo na viditelná místa k silnici, aby je mohla auta Technických služeb svézt, ideálně aby nahlásili TS (tel.: 724 845 100) i jejich polohu.
Jak se nám podaří uklidit Kutnou Horu, záleží na každém z nás! Čím víc dobrovolníků bude, tím je větší šance na čistotu našeho okolí!

(tz)

.

Zavřít menu