Doktor Petr Brůček přednesl na zasedání zastupitelstva zprávu o stavu kutnohorské nemocnice

Jaký je stav kutnohorské nemocnice? Na lednovém zastupitelstvu o její situaci informoval zastupitele i veřejnost náměstek ředitele doktor Petr Brůček, který zde pracuje od roku 2019. Na zasedání zastupitelů připomněl, že se na přelomu let 2019 a 2020 z klasického dvousálového provozu chirurgie stalo oddělení jednodenní chirurgické péče a došlo také ke změnám na jednotce intenzivní péče, když nyní fungují i lůžka následné péče, což je podle jeho slov změna, z níž profitují jak pacienti, tak i nemocnice. Dále došlo také k rozšíření LDN. 

Petr Brůček také připomněl velké problémy, s nimiž se v březnu minulého roku potýkalo interní oddělení, kde postupně až na jediného podali výpověď všichni lékaři včetně primáře. „Stav interny s sebou přinesl problémy i na poli ambulantním. Stal jsem se zastupujícím primářem a dodnes se již podařilo interní oddělení stabilizovat, máme 6 lékařů, z nichž někteří pracují na částečný úvazek. Na chirurgii také někteří odešli, ale podařilo se je nahradit, obnovila se gastroenterologie,“ informoval přítomné zástupce nemocnice. 

V současné době není možné v souvislosti se zdravotnictvím opomenout ani otázku nemoci covid-19. I tento moment Petr Brůček připomněl s tím, že se chirurgické oddělení proměnilo na covidové interní oddělení, které disponuje padesáti lůžky. Po odeznění pandemie se ale provoz vrátí zpět do běžného režimu. 

Na provoz nemocnice také dolehla nutnost vybudování tří nových míst, která potřebovala zajištění – jedná se o odběrové místo pro PCR testy, pro antigenní testy a nově i očkovací místo. 

„Připravujeme se také na další přerod – chtěli bychom jednotku intenzivní interní péče převést pod interní oddělení,“ pokračoval s tím, že by šlo o změnu vhodnou i z ekonomického hlediska. 

Do ekonomiky nemocnice samozřejmě zasáhl koronavirus, který například zcela zastavil některé chirurgické výkony. 

Po proslovu Petra Brůčka se o slovo přihlásil zastupitel Jan Havlovic (Alternativa pro Vás), který poděkoval za zprávu a uvedl: „Jsem rád, že nemocnice překonala krizi, že připravuje rozvíjení akutní péče. Zdravotní péče je důležitá a pandemie ukázala, že jsme velmi šťastni, že máme v Kutné Hoře nemocnici, kam můžeme chodit na testy i na očkování, že snad budou fungovat příspěvky od kraje a že i příspěvek města pomůže. Jistě stojí za to, abyste, pane primáři, vyřídil vedení i lékařům velký dík. Vážíme si toho, že tady nemocnice je a že funguje. 

K díkům se připojil i starosta města Josef Viktora (ANO), který poděkoval všem za vysoké nasazení.

Úvodní foto: Facebook nemocnice

Zavřít menu