Doprava v centru Kutné Hory, obdobně jako v jiných městech, je problematická. Pro automobily platí omezený vjezd s placeným stáním a městská autobusová doprava do centra nezajíždí. Před volbami Kutnohorská změna slibovala zlepšení současné situace. Radní Radim Fedorovič navrhoval konkrétní řešení v podobě zavedení nové linky MHD do historického jádra města a změnu pravidel parkování aut. Zeptali jsme se ho, v jaké fázi se projekt nachází.

Začneme autobusovou dopravou. V červnu loňského roku zastupitelé na základě vaší nové koncepce odsouhlasili podání žádosti současným dopravcem ARRIVA Východní Čechy a. s. o dotaci na pořízení elektrobusů. Podařilo se ji získat?

Ihned ze začátku musím čtenáře zklamat. Zájem o dotaci byl skutečně enormní, a podařilo se ji proto získat v podstatě pouze velkým městům. Neznamená to však, že celý projekt padá. Naopak! Máme připraven plán B, který spočívá ve vypsání poptávkového řízení na zajištění MHD v našem městě. V minulosti každá radnice zajištění dopravní obslužnosti zadala napřímo bez jakéhokoliv výběrového řízení výše zmíněné společnosti ARRIVA Východní Čechy. Jsem přesvědčen, že takové počínání není správné a že by si město mělo ověřit skutečnou cenu poskytovaných služeb nejlépe oslovením všech dopravců působících v okolí a vyzvat je k předložení nabídek.

Jaké autobusy budou tedy do centra zajíždět?

Provoz zajistí nejmodernější nízkopodlažní dieselové autobusy s emisní normou Euro VI, které nahradí stávající již ekologicky nevyhovující Euro IV. Jako maximální rozumnou délku autobusů, které mohou do centra zajíždět, jsme na základě zkušebních jízd vyhodnotili na 9,5 metru. Nové autobusy budou tedy kratší než současné.

Nebude to problém? Přeci jen v ranní špičce je již nyní kapacita autobusů na hraně.

Riziko jsem si přirozeně uvědomoval. Proto jsem se na ně zaměřil a připravil návrh jízdních řádů, kdy ve špičce došlo k posílení počtu spojů. Dnešní situace je taková, že v ranních hodinách mezi 6:40 a 7:40 vyjíždějí z hlavního nádraží čtyři spoje, v novém návrhu počítám se spoji osmi.

Jak se vám to podařilo? Vždyť musíte mít omezený počet autobusů.

Nový koncept nepočítá na páteřních linkách s provozem čtyř autobusů, jak je tomu nyní, nýbrž s pěti. Sjednocení typu autobusu umožňuje variabilitu čili kombinování linek, po kterých vůz jede. Také jsem navrhl prodloužit současnou linku 4 až na hlavní nádraží. A to není vše, začlenění Kutné Hory do připravovaného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje (IDS) v příštím roce umožní kutnohorským občanům využívat příměstské linky za cenu městských a libovolně přestupovat. Ráno tak současným autobusům MHD vypomůže i příměstská linka 381, kterou obsluhuje kloubový autobus. A to jsem ještě neuvedl integraci vlaků, které nyní budou spadat do jednoho pásma spolu s autobusy!

To zní skvěle! A jak to ovlivní obyvatele okrajových částí města?

Ti na tom vydělají nejvíce. Budou moci bez jakýchkoliv příplatků využívat všechny příměstské autobusy i vlaky začleněné do nového IDS. Lidé z městských čtvrtí Vrchlice, Perštejnec, Kaňk a Malín se díky tomu více propojí s celým městem a přirozeně i ušetří.

Když se bavíme o Malíně, jak vnímáte současný stav uzavření nadjezdu?

Samozřejmě je to nešťastná situace. Vzhledem k tomu, že z Malína pocházím a mám tam rodinu, prožívám to ještě intenzivněji. Záležitost si vzal na starost pan místostarosta Viktora, tudíž se k ní nemohu moc vyjádřit. Jsem však velice rád, že se podařilo zajistit kyvadlovou dopravu, školní autobus a víkendové spoje, jež jsme spolu s kolegou Tomášem Pilcem na setkání s občany Malína navrhovali a k nimž jsem připravil i podklady, které dopravce převzal a zrealizoval. Bude to město stát nějaké peníze, ale je to základní služba občanům, kterou podle mého názoru musíme zajistit.

Od MHD se přesuneme k individuální dopravě v centru města. Jakým směrem by se podle vás měla Kutná Hora vydat? Po vzoru některých měst kompletně dopravu omezit, nebo naopak více otevřít?

Nejsem příznivcem regulací a zákazů. Musíme si také uvědomit, že Palackého náměstí, ačkoliv leží v historickém jádru, není nikterak výjimečné oproti náměstí třeba v Kolíně nebo Čáslavi. Kutná Hora má fungující pěší zónu v ulicích Barborská a Šultysova. Její rozšíření o Palackého náměstí, což stejně kvůli zásobování není možné v plném rozsahu, nepokládám za šťastné ani užitečné. Naopak jsem přesvědčen, že skomírající životnosti mohou zachránit přivedení autobusové linky a změna současného systému vjezdu a parkování.

Na Palackého náměstí se často setkáváme s auty, jež tam stojí téměř celý den a zabírají parkovací místa. To je podle vás pořádku?

Nikoli. A to chci právě změnit. Jsem toho názoru, že auta by se měla na hlavním náměstí neustále točit. Hodina parkování zdarma postačí na nákup nebo pracovní oběd a také by mělo být parkování zpoplatněno. Klidně i částkou vyšší než 50 korun za hodinu, ale nikdo by si z centra neměl dělat osobní parkoviště, na to je tam míst až příliš málo.

Chcete na náměstí zastávku autobusu, neubudou naopak parkovací místa?

Již jsme nechali vypracovat prvotní studii, která zatím nebyla připomínkována. Z ní vyplývá, že naopak parkovacích míst přibude. Situaci jsme vyřešili šikmým státním. Připravujeme na toto téma veřejnou diskuzi s občany.

Mluví se o novém dopravním generelu centra města…

Skutečně. Již jsme oslovili dopravní experty a na jaře bychom chtěli veřejnosti představit možnosti komplexního řešení dopravy v historickém jádru Kutné Hory. Osobně se na to velice těším.

(red) 

Jeden z návrhů řešení parkování na Palackého náměstí

 

Zavřít menu