Ode dne 16. ledna do 31. ledna 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu výstavby kanalizačních přípojek zcela uzavřena ulice Na Stříbrníku od křižovatky se silnicí III/03321 ul. Čáslavská po místní komunikaci K Jakubu (viz mapka). Objížďka není stanovena.

 

Podle informací z městského Odboru dopravy a silničního hospodářství Vodohospodářská společnost zde po vybudování kanalizačního řadu společností Skanska bude dělat kanalizační přípojky. Ty by, dle žádosti, měly být do konce ledna hotové a komunikace by měla být dána do původního stavu do 31.5.2013, na tuto dobu bylo povoleno zvláštní užívání a stanoveno dopravní značení. Před uzavírkou by měli být vyrozuměni všichni majitelé dotčených objektů.

 

 

Zavřít menu