Žádost pro nestátní neziskové organizace o neinvestiční dotaci z rozpočtu Města Kutná Hora na poskytování sociálních služeb v roce 2014 lze podat v termínu do 2.9.2013 na podatelně MěÚ Kutná Hora nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Formuláře žádosti jsou k dispozici také na podatelně MěÚ a na oficiálních internetových stránkách www.mu.kutnahora.cz.

 

 

.

Zavřít menu