Začátkem května jsem na pozvání paní Maureen Chang, jednatelky společnosti Casa Serena a manželky manažera společnosti Foxconn pana Jima Changa uskutečnil krátkou služební cestu na Tchajwan. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cílem byla prezentace Kutné Hory na univerzitě v Taipei (National Chengchi University – NCCU) a jednání s představiteli tchajwanského ministerstva zahraničních věcí a českého zastupitelského úřadu o spolupráci v oblasti cestovního ruchu a průmyslových investic. Po příletu jsem se zúčastnil slavnostního otevření výstavy českých knih na NCCU a navštívil lekci českého jazyka na katedře slovanských jazyků. Společně s paní Chang připravujeme pobyt tchajwanských studentů v Kutné Hoře v rámci jejich letní školy. Byl jsem mile překvapen zájmem o český jazyk a Českou republiku mezi tchajwanskými studenty. Následně jsem se sešel s vedoucím českého zastupitelského úřadu (Ekonomická a kulturní kancelář Taipei) Ing. Koudelkou a projednal možnosti podpory cestovního ruchu a tchajwanských investic v ČR, resp. v Kutné Hoře. Na podobné téma jsem jednal o den později i se zástupci tchajwanského ministerstva zahraničních věcí Y. T. Chengem a D. C. T. Wenem. Během pobytu v Taipei jsem se seznámil i s praktickými příklady řízení a podpory cestovního ruchu a s řešením veřejné hromadné dopravy v Taipei. Navštívil jsem památníky Sun-jat-sena a Čankajška, geopark Yehliu a mrakodrap „101“, Národní muzeum palác Gu-gong, tedy nejnavštěvovanější cíle v Taipei a v okolí.

Mýty a realita
Zajímalo mne i současné postavení Tchajwanu ve světě a jeho vztahy s Čínskou lidovou republikou. Dlouhou dobu jsme byli informováni v tom smyslu, že mezi velkou Čínou a Tchajwanem panuje nesmiřitelné nepřátelství. Realita je však jiná. Mezi Tchajwanem a velkou Čínou probíhá intenzívní obchodní výměna a spolupráce a také v oblasti kultury obě čínská území čile spolupracují. V Taipei lze potkat každý den tisíce turistů z Šanghaje a Pekingu (ale bez upozornění místních průvodců je samozřejmě nepoznáte). Na univerzitách působí profesoři i studenti z Číny. Taipei je zajímavé město. Sice neoplývá historickými památkami (většina budov byla vystavěna až po roce 1949, tedy po příchodu Kuomintangu a Čankajška na Tchajwan), ale je to velkoměsto nesmírně živé. Všechno zde funguje. Obzvlášť dopravní řešení provozu šestimiliónové metropole je obdivuhodné. Taipei je specifické i polohou v terénu. Město leží mezi strmými hřbety porostlými tropickým pralesem. V kterémkoli místě Taipeie tedy můžete vidět nějaký svah porostlý deštným pralesem. Musíte vyjet do výšky 380 m, tedy do devadesátého poschodí mrakodrapu nazývaného „Stojednička“, abyste viděli, do jaké ohromné plochy se mezi zelenými hřbety rozbíhají městská sídliště. Pro Evropana je asi nejexotičtějším místem některý z takzvaných „nočních trhů“, což jsou úzké uličky ve starší městské zástavbě, kde se ve stáncích připravují speciality čínské, tedy tchajwanské kuchyně nebo se nabízejí záhadné produkty tradiční čínské medicíny. Návštěvníci Taipei většinou nevynechají památník zakladatele čínského státu Sun-yat-sena nebo památník vůdce Kuomintangu Čankajška. Úžasné je národní muzeum, které prezentuje poklady původně uchovávané v Zakázaném městě v Pekingu a v dalších čínských císařských objektech.

Ivo Šanc

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu