Úplná uzavírka místních komunikací Na Vrchách a Pod Hájem v Sedlci z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu rekonstrukce vodovodního řadu proběhne ve třech etapách v době od 29. 5 do 11. 6 2013. Objížďka není stanovena. ……………………………………………………………………………………………..

Místní komunikace:  Na Vrchách,  Kutná Hora – Sedlec

Uzavřený úsek: místní komunikace Na Vrchách u čp. 301 v křižovatce s ul. Čs. Letců  v době 29.5.2013 do 31.5.2013, místní komunikace Na Vrchách v  Kutné Hoře od křižovatky s místní komunikací ul. Čs. Letců  čp.301 po křižovatku s místní komunikaci ul. Pod Hájem čp. 299 v době od 1.6.2013 do 9.6.2013.

Rozsah uzavírky:  úplná

Termín uzavírky:  ode dne  29.5.2013 do dne  9.6.2013

Objížďka:  není stanovena

 

Místní komunikace: Pod Hájem, Kutná Hora – Sedlec

Uzavřený úsek: místní komunikace Pod Hájem v křižovatce s ul. Na Vrchách

Rozsah uzavírky: úplná

Termín uzavírky:  ode dne  10.6.2013 do dne  11.6.2013

Objížďka:  není stanovena

 

 

.

Zavřít menu