V rámci individuálního projektu „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“ bylo zahájeno otevřené zadávací řízení na výběr dodavatelů služeb sociální integrace. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tento projekt bude zajišťovat prostřednictvím rozvoje nových na sebe navazujících sociálních služeb zlepšení kvality života obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory a zvýšení jejich šance na plnohodnotné uplatnění na trhu práce.

Aktivity projektu spočívají v provozování následujících sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a v provozování těchto fakultativních činností: vzdělávací a informační centrum a klub pro předškolní a školní děti. Aktivity budou realizovány prostřednictvím poskytovatele registrovaných sociálních služeb vybraného v zahájeném výběrovém řízení.

Nabídky mohou zájemci podávat do 15. 7. 2013 do 10:00 hodin. Více informací k zadávacímu řízení naleznete na následujících webových adresách:

Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory

Výběr dodavatelů služeb sociální integrace v rámci individuálního projektu: Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory

Veřejná zakázka: Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory

Cílem projektu je předcházet přílišnému zadlužování, ochránit děti a mladé lidi před kriminalitou a drogami, posilovat sociální, rodičovské a pracovní dovednosti, motivovat ke vzdělání, omezovat nezdravý a pasivní životní styl a předcházet dalšímu rozšiřování sociálního vyloučení v Kutné Hoře.

Projekt navazuje na investiční projekty podané v rámci oblasti intervence 3. 1 Integrovaného operačního programu, jejichž realizací bude zajištěno zázemí a prostory pro výkon výše uvedených služeb. Tento projekt je podpořen Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost a financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a z 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

(tz)

loga

 

.

Zavřít menu