Vážení občané, v současnosti probíhají v demolovaném objektu činžáku přípravné práce, tedy vyklizení objektu, odpojování od sítí technické infrastruktury, odstraňování dřevin, terénní úpravy, dopravní opatření a podobně. …………………………………………………………………………………………………………………………

V týdnu od 25. listopadu 2013 by měla začít vlastní postupná demolice domu čp. 555. Hlavní část těchto prací bude probíhat cca měsíc. Po tuto dobu bude třeba realizovat některá dopravní omezení. Zejména uzávěru části ulice Uhelná. Během demolice horní části budovy (v týdnu od 25.11. do 1.12.2013) bude nutná kvůli bezpečnosti také uzávěra ulice Sokolská pro dopravu v délce asi sto metrů. Celá akce demolice bytového domu s uvedením pozemku do původního stavu by měla proběhnout do ledna 2014. Demolice objektu bude prováděna postupným mechanickým rozebráním objektu, technologií stříhání stavební konstrukce, což s sebou přinese zvýšenou hlučnost a prašnost během provádění bouracích prací a občasná další dopravní omezení v okolních ulicích.

Akce je zajišťována sdružením s odpovědnou firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kontaktní osoby stavby: Vít Komberec, Jan Vacín, tel. 327 314 394, 602 588 131. Technický dozor investora provádí firma Stavex – Evžen Geyer, tel. 608 964 829. Kontaktní osoba investora ing. Jiří Janál, tel. 327 710 235.

Omlouváme se Vám tímto za omezení a problémy způsobené stavbou a předem děkujeme za Vaši trpělivost při realizaci této akce.

Ivo Šanc, starosta

.

Zavřít menu