Mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva se uskuteční v úterý dne 26. listopadu 2013 od 16:00 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře. Na programu je, mimo jiné, představení přísedících Okresního soudu či schválení zadávací dokumentace k výstavbě haly Kamenná stezka. ……………………………………………………

Program

I.  Zahájení

II. Schválení programu

III. Představení přísedících okresního soudu

IV. Prezentace (podnikatelský záměr- výstavba krematoria)

V. Dotazy a připomínky občanů

VI. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva


Zaslané materiály

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Návrh termínů ZM v roce 2014

1/02 Přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu

1/03 Volba přísedících okresního soudu

Materiály ekonomického odboru

2/11 Směna pozemků v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

2/12 Bezúplatný převod pozemku v k.ú. K.Hora (Benešova 615)

2/13 Záměr na prodej domu č.p. 599 v ul. Uhelná v Kutné Hoře

2/14 Prodej části pozemku v k.ú. Kaňk (pí. Kopecká)

Materiály odboru správy majetku

3/50 Sml. o budoucí smlouvě darovací – stavba parkoviště v k.ú. Kaňk

3/51 Harmonogram svozu odpadu  – r. 2014

Materiál odboru investic

6/01 Snížení energetické náročnosti objektů DPS – sml. o dotaci

6/02 Zateplení MŠ Benešova II – sml. o poskytnutí dotace

6/03 Výstavba haly Kamenná stezka – zadávací dokumentace

Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví

7/01 Změna členů komise Stabilního fondu na podporou soc. služeb
VIII. Různé

IX. Závěr

 

.       

Zavřít menu