Zápis dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2014/2015 se v Kutné Hoře bude konat již v lednu 2014. Uskuteční se na základních školách v pátek dne 24.1.2014 od 14.00 do 17.00 hodin a v sobotu dne  25.1.2014 od 9.00 do 11.00 hodin. ………………………………………………………………………………………………………………….

Do první třídy se budou zapisovat děti narozené v období od 1.9.2007 do 31.8.2008. Je možné zapsat i děti mladší a znovu k zápisu se svými dětmi přijdou také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad nástupu povinné školní docházky.
Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci si přinesou povolení k pobytu. V Kutné Hoře lze u zápisů očekávat asi dvěstě osmdesát dětí. Všem budoucím prvňáčkům přejeme radostný vstup do školních lavic.

Milada Nechojdomová, OPPŠ MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu