Již tradičně, díky spolupráci Města Kutná Hora se společností Philip Morris ČR a.s. a Nadačního fondu Slunce pro všechny, pomůže zlepšit životní prostředí v Kutné Hoře studentská brigáda „Zelené město“. Cílem projektu je zlepšení komfortu života obyvatel se zřetelem na umožnění přístupu zdravotně postižených občanů k zeleným plochám.

Území na kterém se bude pracovat se dotýkají každodenního života  všech obyvatel města (zhruba 20 tis. obyvatel města).  Zaměření akce je na oblasti volnočasových, odpočinkových, regeneračních aktivit občanů v okolí jejich bydliště. Mnozí z vás si pamatují skupinky studentů v zelených tričkách, kteří po několikery prázdniny pracovali v Kutné Hoře a jejím okolí. Připomeňme nejstarší ročníky, kdy mladí lidé pomáhali Technickým službám s údržbou veřejné zeleně, v následujících letech uklízeli černé skládky, budovali stezky kolem města, upravovali cesty v údolí Vrchlice. V posledním ročníku čistili komunikace na sídlišti Puškinská a vyčistili pěšiny na Rovinách, Kuklíku, Sukovu, Kaňku, Královské procházce. V těchto územích natřeli a opravili odpočinkové lavičky. V letošním roce se bude v této úspěšné tradici a spolupráci pokračovat. Více o loňském „Zeleném městu“ si můžete přečíst ZDE.

Jak na to?
3. července 2013 od 14.00 hodin se uskuteční ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře obvyklé losování zájemců.  Každý zájemce může být přihlášen pouze na jeden z termínů
(1. turnus 15. až 26. července 2013 nebo 2. turnus 29. července až 9. srpna 2013). Podmínkou pro přihlášení je dovršení 18 let věku a předložení platného potvrzení o školní docházce.  Odměna za práci je stanovena na 80 Kč/hod hrubého. Celkem bude vybráno 40 studentů. Na každý turnus 20, plus náhradníci. Všichni zájemci by si měli předem uvědomit, zda na fyzickou práci venku stačí, zda nemají nějaká zdravotní omezení a zda jim pracovní doba od 6:30 do 15.00 hod. nebude překážkou. Vyplněné přihlášky (ke stažení na internetových stránkách Technických služeb http://test.tskh.cz/ v sekci Zelené město nebo na stránkách Městského úřadu Kutná Hora www.mu.kutnahora.cz v sekci MÚ informuje) lze poslat poštou na Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o., U Lazara 22, 28401 Kutná Hora, zaslat na e-mail ts@tskh.cz nebo je přinést osobně. Poslední termín pro podání přihlášky v den losování 3.7.2013 je osobně nebo
e-mailem do 12.00 hodin na adresách Technických služeb Kutná Hora, spol s r.o.  nebo osobně do 13.30 minut před zahájením losování dne 3.7.2013 ve Vlašském dvoře, Kutná Hora.

Kde pomůže Zelené město letos?
V  letošním roce se bude pracovat na úpravách veřejné zeleně a vyčistění toku říčky Vrchlice a jejího okolí. Dále potom na úpravě pěšin a jejich okolí na území Bylanky, včetně vyčistění  potoku Bylanka a cest vedoucích k Velkému rybníku a to buď kolem kostela Sv. Trojice nebo přes Škvárovnu a Bylany.

(red)

.

Zavřít menu