Honorární konzulové z různých koutů světa zavítali na návštěvu do Kutné Hory, tématem byly možnosti spolupráce
Foto: L. Dytrychová

Honorární konzulové z různých koutů světa zavítali 21. června v rámci třídenního setkání pořádaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze na pracovní návštěvu do Kutné Hory. Ve městě pod Barborou je doprovázely Dagmar Ostřanská, vedoucí odboru cestovního ruchu, školství a kultury společně s Lenkou Dytrychovou z oddělení cestovního ruchu. Po prohlídce kutnohorské firmy HpH Sailplanes, s.r.o. se kolem patnácti účastníků sešlo ve Spolkovém domě, kde je přivítal starosta města Lukáš Seifert společně s místostarosty Kateřinou Špalkovou a Josefem Viktorou. Uskutečnila se tu také prezentace firmy Foxconn Technology CZ s.r.o. Po krátkém občerstvení vyrazila skupina honorárních konzulů a konzulek s průvodkyní na prohlídku Vlašského dvora a chrámu sv. Barbory, kde je přivítala za ŘKF arciděkanství Kristýna Drahotová. Setkali se rovněž s Alenou Sedláčkovou v zahradách GASK. Prohlídku s průvodkyní zajistila Průvodcovská služba Kutná Hora.

Jak je uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí, tradice setkání honorárních konzulů zastupujících Česko v celém světě se datuje zpět do roku 2008, kdy se uskutečnila jejich první porada. Každých pět až šest let se od té doby pravidelně schází v Praze. Během třídenního setkání od 19. až 21. června měli honorární konzulové a konzulky na programu především konzulární, krajanskou a kulturní agendu. „Nedílnou součástí porady je i ekonomická a vědecká diplomacie, exkurze do krajů a návštěva významných českých firem,“ je uvedeno na webu Ministerstva zahraničních věcí.

M. Pravdová

Zavřít menu