Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotace pro rok 2015 v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Vyhlášen byl podprogram Cestování dostupné všem. Rámcový rozpočet pro rok 2015 počítá s cca 50 mil. Kč. Žádosti budou přijímány od 5. ledna do 12. února 2015, šanci na podporu mají nově i obce.

.
Podprogram je zaměřen na čtyři oblasti podpory:

1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti.

2) Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu – (týká se atraktivit nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivit ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras.

3) Zavedení, zlepšení či vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky cestovního ruchu a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel – (parkovací domy, věže).

Žádost je nutné podat elektronicky prostřednictvím formuláře a písemně včetně povinných příloh prostřednictvím podatelny ministerstva, která bude žádosti přijímat ve výše stanovené lhůtě. Dotace může dosáhnout maximální výše 50 % z celkových uznatelných výdajů akce a je kompatibilní s režimem de minimis. Podmínky výzvy naleznete ZDE.

Hana Musílková, vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu