Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora se bude konat v úterý 16. prosince 2014 od 16. hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu je zejména jednání o rozpočtu města Kutná Hora na rok 2015.

.

.
Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

Materiály kanceláře tajemníka

1/01 Termíny jednání ZM na rok 2015

1/02 Pověření člena ZM řízením Městské policie

1/03 Změna v osadním výboru Malín

1/04 Zřízení a složení výborů ZM

1/05 Vyhlášení r. 2015 „Rokem 20. výročí zápisu KH na Listinu UNESCO“

1/06 Změny v zastoupení města KH v obchodních společnostech

1/07 OZV č. 2/2014 o zákazu požívání alkohol. nápojů na veřejnosti

Materiály ekonomického odboru

2/01 Návrh rozpočtu na rok 2015

2/02 Rozpočtový výhled 2015 – 2018

2/03 Plnění rozpočtu města Kutná Hora k 30.9.2014

2/04 Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora

2/05 Závěrečné úpravy rozpočtu

2/11 Bezúplatné nabytí pozemku v Kutné Hoře od ČR-SPÚ

2/12 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (man. Colli)

2/13 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Šedivá)

2/14 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Richter)

2/15 Prodej pozemků v k.ú. Neškaredice (p. Zachař)

2/16 Prodej části pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Svoboda)

2/17 Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (man. Bílých)

2/18 Prodej č.p. 416 v ul. Na Náměti (Biskupství královehradecké)

2/19 Prodej pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (TECHart systems)

2/20 Prodej pozemku v Kutné Hoře (p. Charvát)

2/21 Prodej pozemků v k.ú. Hetlín (man. Jelínkovi)

2/22 Vyhodnocení VŘ č. M 7/ 14 (Lorecká ul. č.p. 75)

2/23 Vyhodnocení VŘ č. M 8/14 (Uhelná ul. č.p. 599)

2/24 Odkup pozemků v k.ú. Zbraslavice (pí Reinertová, Obec Zbraslavice)

2/25 Odkup pozemků v k.ú. Kutná Hora (pí Dobrovolská, pí Průchová)

2/26 Odkup pozemků v ul. Potoční

2/27 Prodej části pozemků v k.ú. Kutná Hora (p. Hráček)

2/28 Zřízení věc. břemene – doplňkové osvětlení přechodu pro chodce (p. Schwarzenberg)

2/29 Zřízení věcného břemene – výpustné zařízení rybníku Pohan (Obec Červené Janovice)

Materiály odboru správy majetku

3/01 Směrnice pro postup řešení vypořádání pohledávek

3/02 Odpuštění nájemného vlastníků domu čp. 322, ul. Benešova

3/03 Dohoda o splácení dluhu – pí Davidová

3/50 Harmonogram svozu odpadů r. 2015

3/51 Vybudování rampy pro imobilní osoby – ul. 17. listopadu u OC Pasáž

Materiály odboru památkové péče a školství

4/01 Rozpočtové opatření OPPŠ č. 17

4/02 OZV o stanovení školských obvodů spádových škol

Materiály odboru rozvoje a územního plánování

5/01 Určení člena ZM ke spolupráci na pořizování ÚP dokumentace

5/02 Pořízení změny č. 54 ÚPM

5/03 Poskytnutí zápůjčky z FRB mimo VŘ

5/04 Inf. zpráva o průběhu poskytování zápůjček z FRB, nové VŘ

Materiál odboru investic

6/01 Rozpočtové opatření INV č. 74

Materiál odboru dopravy a SH

10/01 Výběr dopravce MAD v KH na rok 2015

Materiál správního odboru

12/01 Uzavření veřejnoprávních smluv (přestupky) od 1.1.2015

Materiál oddělení cestovního ruchu

16/01 Aktualizace pravidel tvorby a použití prostředků Fondu CR

VI. Různé 

VII. Závěr

 

.

 

Zavřít menu