Celá znění výběrových řízení a záměrů, včetně zvláštních podmínek a termínů prohlídek, jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www.mu.kutnahora.cz. Více informací Vám poskytnou pracovníci Odboru správy majetku – oddělení správy nemovitostí MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170).

Pronájem majetku města

Výběrové řízení č. SN 24/13 na pronájem bytové jednotky č. 4 v ul. Šultysova, čp. 170 v Kutné Hoře o výměře 153,91 m2. Minimální cena měsíčního nájmu je 9.900,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 10. 7. 2013 ve 14.00 hodin a 5. 8. 2013 ve 14.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 ve 14.00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 26/13 na pronájem bytové jednotky č. 6 v ul. Benešova, čp. 633 v Kutné Hoře o výměře 80,02 m2. Minimální cena měsíčního nájmu je 4.800,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 8. 7. 2013 v 15.00 hodin a 5. 8. 2013 v 15.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 15.00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 27/13 na pronájem bytové jednotky č. 11, Komenského náměstí, čp. 69 v Kutné Hoře o výměře 92,88 m2. Cena měsíčního nájmu je 4.179,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 8. 7. 2013 v 16.00 hodin a 5. 8. 2013 v 16.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 16.00 hodin.

Celá znění výběrových řízení včetně zvláštních podmínek jsou zveřejněny na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www.mu.kutnahora.cz. Kontakt: Odbor správy majetku – oddělení správy nemovitostí MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170).

 

.

Zavřít menu