Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora zveřejňuje inzerát na pozici vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu – destinační manager. Nástup do pracovního poměru možný od 21.3. 2016.

.
Město Kutná Hora – Městský úřad Kutná Hora přijme do pracovního poměru, na základě pracovní smlouvy, zaměstnance na pracovní pozici: vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu – destinační manager. Místo výkonu práce: Kutná Hora. Nástup do pracovního poměru možný od 21.3. 2016. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou do 31.12.2018. Plný pracovní úvazek tj. 40 hodin týdně. Platové zařazení: 11. platová třída. Měsíční plat: podle zápočtu doby odborné praxe minimálně však 17870,-Kč/btto. (Podle NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

.
Pracovní náplň:

–  správa položek rozpočtu Města Kutná Hora pro oblast cestovního ruchu

–  koordinace zpracování koncepčních materiálů v oblasti cestovního ruchu (dále CR)

–  zajištění provozu informačních center Města Kutná Hora (metodický dohled)

–  zajištění spolupráce Města Kutná Hora se subjekty CR (okolní obce, partnerská města, okolní destinace CR)

–  zajištění spolupráce s veřejnými institucemi působícími v oblasti CR, (CzechTourism – zejména realizace fam a press tripů, MMR, ATIC ad.)

–  zajištění propagace Města Kutná Hora (sestavuje marketingový plán propagace města zahrnující mediaplán, ediční plán a plán prezentace na veletrzích CR a zajišťuje jeho realizaci)

–  zajištění distribuce propagačních materiálů destinace Kutná Hora a okolí v ČR i v zahraničí (prostřednictvím spedice, osobním závozem)

–  zajištění administrativní podpory komise CR

–  příprava podkladů pro RM a ZM v oblasti cestovního ruchu a propagace

–  realizace regionálních prezentací, prezentací na veletrzích cestovního ruchu (fyzická účast)

–  zajištění a aktualizace turistického informačního systému města (ve spolupráci s  dalšími odbory MěÚ Kutná Hora)

–  zajištění plnění úkolů, vyplývajících ze členství Města Kutná Hora v DSO Česká inspirace a DSO České dědictví UNESCO (účast na společných prezentacích, výkonných výborech, realizace dílčích úkolů)

–  zajištění plnění všech aktivit v rámci udržitelnosti projektů podpořených v rámci výzvy č. 18 a výzvy č. 57 ROP (projekty „Propagace cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí“, „Řízení nabídky cestovního ruchu v turistické destinaci Kutná Hora a okolí“ a „Destinace Kutná Hora a okolí – jeden den nestačí“) včetně aktualizace a tisku propagačních materiálů, propagačních předmětů, účasti na veletrzích a zajištění inzerce.

–  zajištění realizace marketingového průzkumu

–  zajištění činností Regionální filmové kanceláře (podpora filmových štábů v Kutné Hoře a jejím okolí)

.
Požadujeme:

–  ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie a management, nebo výhodou je management cestovního ruchu

–  praxi v oboru cestovního ruchu min. 3 roky (praxe v destinačním managementu  i v rámci školní výuky výhodou)

–  výhodou praxe ve vedoucí pozici

–  dobrá znalost Kutné Hory a okolí výhodou

–  velmi dobrá, aktivní znalost minimálně anglického jazyka (na úrovni B1) nutností

–  spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, kreativitu

–  znalost PC na velmi dobré uživatelské úrovni (Word, Excel, internet)

–  časovou flexibilitu

–  týmového ducha

–  trestní bezúhonnost

–  řidičský průkaz skupiny „B“

.
Zájemci o nabízenou pracovní pozici zašlete v termínu do 8.2. 2016 včetně svůj strukturovaný životopis poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku označte „Neotvírat – inzerát na pracovní pozici vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu – destinační manager“. Nebo strukturovaný životopis zašlete e-mailem na adresu: lehetova@mu.kutnahora.cz. Životopis bude obsahovat hlavně údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných praxích, znalostech a dovednostech.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne dne  24.2.2016 od 08,00 hodin v Sankturinovském domě, 1. patro, Palackého náměstí 377 (budova informačního centra), 284 01 Kutná Hora.  Pohovor bude probíhat částečně v anglickém jazyce.

Bližší informace: tel. 327 710 107, 327 516 710, nebo e-mail: lehetova@mu.kutnahora.czkremlova@mu.kutnahora.cz.

Tomáš Hobl, tajemník MěÚ Kutná Hora

.

 

Zavřít menu