Jednání o sportovním areálu Olympia a jeho plánované proměně: Vedení města se sešlo se zástupci sportovců

Na březnovém zasedání zastupitelstva byl schválen příspěvek města sportovnímu oddílu Olympia na spolufinancování rozsáhlé proměny jím využívaného sportoviště. V tu chvíli se ale ukázalo, že o plánech nevěděly další oddíly, které areál také využívají a mohly by o své prostory přijít. Proto vedení město zorganizovalo schůzku zástupců všech klubů, kterých se tato zpráva týká. 

„Předmětem jednání byl problém, který vyvstal poměrně nenadále. Šlo o to, že v rámci projektu na rekonstrukci sportoviště Olympia by podle jeho současné podoby zaniklo zázemí pro některé sportovce, kteří areál spolu s atlety využívají. Jde o bojové sporty nebo o stolní tenisty. Ti se samozřejmě proti takovému projektu ohradili,“ uvedl místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti). 

 Vedení města se proto setkalo nejprve s atlety Olympie, s nimiž projednalo návrhy na změnu projektu s jasným požadavkem, aby některé prostory zůstaly zachovány. Dále šlo o schůzku mezi městem, oddílem atletiky, zástupci bojových sportů a oddílem stolního tenisu. 

„Nejprve jsme si vyjasnili, jak došlo k situaci, že oddíly kromě atletů nebyly o záměru informováni. Město se domnívalo, že nositel projektu, tedy oddíl atletiky Olympia s ostatními subjekty, kterých by se proměna areálu dotkla, jednal. Olympia ale předpokládala, že to učiní město jako vlastník objektu. To bylo příčinou nedopatření,“ vysvětlil Vít Šnajdr.

Z jednání vzešly prozatím dvě pracovní varianty možného řešení. Jedna předpokládá splnění podmínek, stanovených městem – a to je nutné zachování tělocvičny bojových sportů, protože ta je uzpůsobena k tréninkům například odpruženou podlahou, celoplošným tatami a zároveň jsou zde instalovány stroje, které není možné přenášet. Olympie tento požadavek akceptovala a její zástupci přislíbili, že požádají architekta, aby projekt upravil. Město se zavázalo, že o pomoc požádá i městského architekta. 

Problém nastal v případě prostorů, využívaných oddílem stolního tenisu, protože právě ty by měly sloužit jako zázemí pro správce a další technické zajištění provozu areálu. „Zde vidím dva postupy – Olympia prověří možnost zachování i těchto míst a cenu, o jakou by takový zásah zvýšil náklady na realizaci projektu. Pokud by taková varianta byla přijatelná, samozřejmě bychom se jí zabývali. Pokud by ale přijatelná nebyla, museli bychom hledat možnosti přestěhování oddílu stolního tenisu, což jak přiznáváme, by pro oddíl bylo méně komfortní, ale realizovatelné.

„Řekl bych, že jednání posunulo složitou situaci o velký kus dopředu,“ shrnul Vít Šnajdr s tím, že o případné realizaci nákladného projektu se teprve rozhodne podle úspěšnosti žádosti o dotaci. 

Nyní se tedy zdá, že by se problém nejvíce dotkl stolních tenistů. Jak tedy vidí situaci zastupitel města pan Zdeněk Jirásek, který se za stolní tenisty schůzky zúčastnil? „Vidím jako velkou chybu záměr, které by zvýšení komfortu pro jeden sportovní oddíl vyvážil významným zhoršením podmínek jiných sportovců. Současné zázemí stolních tenistů v areálu Olympia jsou pro tento sport doslova ideální a jakékoliv stěhování by bylo jen ke škodě. Proto je podle mého názoru nutné udělat všechno pro to, aby mohl na svém místě zůstat i oddíl stolního tenisu. Není to nerealizovatelné, pokud dojde ke změně projektu. Místa je v areálu dost,“ konstatoval Zdeněk Jirásek s tím, že považuje za zarážející a nepochopitelné, že se zástupci oddílu stolního tenisu o tak zásadní plánované změně nikdo předem nepromluvil a vše se tak dozvěděli až z médií. 

Za atletický oddíl, který stojí za celým projektem, se vyjádřil jeho místopředseda, pan Tomáš Kaprálek. Ten konstatoval, že oddíl je v areálu nájemcem jako všechny ostatní oddíly. „V nejbližší době si sjednám schůzku s architektem a pokusíme se probrat možnosti i jejich vliv na cenu projektu,“ uvedl s tím, že s jakýmkoliv dalším navyšováním potřebných prostředků se ale realizovatelnost plánované proměny sportoviště významně snižuje, ačkoliv již při současných nákladech a finančních možnostech není příliš reálná. Připomněl také ale, že současné podmínky pro atlety jsou na hraně únosnosti a zázemí pro celoroční tréninky by byly více než potřebné. 

Jak se bude projekt vyvíjet a zda skutečně dojde k jeho realizaci se teprve uvidí. Hlavní roli budou hrát finance… 

zn

Zavřít menu