Provoz nového očkovacího centra v GASK byl zahájen. Počet denně naočkovaných lidí se tak výrazně zvýší

V sobotu 17. dubna bylo zprovozněno nové očkovací místo v kongresovém centru GASK v ulici Kremnická 239/7, v budově naproti domu dětí a mládeže. „ Začínáme pozvolna, na první den bylo objednaných 240 klientů, ale chtěli bychom očkovat až 400 klientů za den,“ prozradila koordinátorka centra Alice Horáková s tím, že první očkovací tým se skládal ze tří administrativních pracovníků, dvou lékařek, tří zdravotníků a pomocného personálu. Stav se může navyšovat podle počtu vakcín a klientů, všechno je variabilní.

Zprovoznění centra se zúčastnil také starosta města Josef Viktora (ANO), který přiblížil jednání  a kroky, které otevření místa předcházely. „Město bylo krajským úřadem vyzváno ke spolupráci při zřizování očkovacího centra. Původně jsme hledali prostory v majetku města, ale kraj nám nabídl tento objekt, kde je budováno kongresové centrum. Problém byl v plánovaném pozdějším termínu jeho kolaudace. Proto jsme již na jednání rady města schválili zřízení dočasného očkovacího centra v bývalé mateřské škole v Trebišovské ulici, ale nakonec se ve spolupráci s krajem podařilo vše vyřešit včas a dodržet tak plánovaný termín zprovoznění očkovacího centra přímo v těchto prostorech, což mě velmi těší,“ konstatoval starosta města. 

K novému očkovacímu místu se vyjádřil také ředitel nemocnice MUDr. Petr Geřábek. Ten připomněl, že nové prostrory umožní mnohem rychlejší postup očkování. „V době, kdy bylo očkovací centrum v areálu nemocnice, byla jeho kapacita kolem 150 – 180 naočkovaných denně. K přesunu do nových prostor došlo hlavně z důvodu plánovaného výrazného zvýšení počtu očkovaných lidí, což by již v nemocnici nebylo možné realizovat. V novém očkovacím centru jsme zpočátu nastavili provoz tak, že mohou být naočkováni v pětiminutových intervalech vždy čtyři pacienti. Pokud bude zájem a možnost, mohl by zde být další lékař a pak už by šlo ve stejném časovém úseku o šest naočkovaných pacientů,“ přiblížil MUDr. Geřábek možnosti nového očkovacího centra a doplnil pozitivní zprávu, že se situace v nemocnici postupně lepší. „V rámci standardní péče bylo pro pacienty s covidem vyčleněno celé jedno křídlo nemocnice a v současné době se jedná už jen o jedno patro. Zbytek se vrací k normálnímu provozu. Prostory jedné LDN jsme vyčlenili pro postcovidovou péči, tedy pro pacienty, kteří již sice nejsou covid-pozitivní, ale stále ještě potřebují lékařskou pomoc. Lůžka intenzivní péče jsou ale stále ještě plná, v tomto případě je dozvuk poslední vlny delší,“ uvedl v době zprovozňování nového očkovacího centra, tedy v sobotu 17. dubna, ředitel kutnohorské nemocnice. 

Rychlost očkování v Kutné Hoře se tedy nyní výrazně zvýší. Je ale nutné, aby se na její organizaci podíleli i sami očkovaní. „Prosíme všechny klienty, aby dodržovali termín příchodu, aby se netrořily fronty. Pacienti by měli mít v ideálním případě předvyplněný dotazník, ale je možné jej vyplnit i přímo na místě. Po očkování by měl pacient počkat minimálně čtvrt hodiny – a pokud bude všechno v pořádku, může odejít,“ doplnila Alice Horáková.

Zavřít menu