Řidiči mají i nadále povinnost absolvovat pravidelné lékařské prohlídky

Povinnost absolvování pravidelných lékařských prohlídek zůstává i nadále v platnosti, prodloužení termínů v souvislosti s mimořádným opatřením, která byla zavedena pro platnost řidičských průkazů a lhůty technických prohlídek, se na ně nevztahuje. Informoval o tom Zdeněk Škaloud, vedoucí Odboru dopravy KÚ Stč. kraje.

Platnost řidičských průkazů, průkazu profesní způsobilosti řidiče a lhůt pravidelných technických prohlídek, která uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, byla o deset měsíců od konce platnosti prodloužena. Prodloužena tímto opatřením však nebyla povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce z důvodu dovršení předepsaného věku, tj. od věku 65 let ve lhůtě 3 let a od věku 68 a více let pravidelně každé 2 roky.  Podrobit se vyšetření je řidič povinen nejdříve 6 měsíců před dovršením uvedeného věku a nejpozději v den jeho dovršení. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který řidiči hrozí nejen pokuta ve výši 5 až 10 tisíc korun ale především zákazu činnosti na dobu šesti měsíců až jednoho roku.

pra

Psali jsme:

 

 

Zavřít menu