Platnost řidičáků i technických prohlídek byla prodloužena

Jestliže platnost řidičského průkazu uplynula nebo uplyne v době trvání nouzového stavu, je na tyto doklady pohlíženo jako na platné. Zároveň byla mimo jiné prodloužena i platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla. Informovala o tom Kateřina Gygalová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora.

V souladu s novým nařízením EU Covid 19 je platnost dokladu, která skončila nebo skončí v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, automaticky prodloužena o 10 měsíců. „Nové nařízení reaguje i na skutečnost, která upravuje i prodloužení platnosti těch řidičských průkazů, jimž platnost již jednou prodloužena byla, čili těch, kterým znovu uplynula nebo uplyne v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, a to o dalších 6 měsíců nebo nejpozději do 1. července 2021 podle toho, co nastane později,“ dodala Kateřina Gygalová.

Toto opatření má eliminovat v této době nežádoucí fronty na úřadě a zabránit tak možnému šíření nákazy. Pro vyřizování záležitostí na přepážkových pracovištích úřadu by občané měli využívat přednostně objednání přes rezervační systém, který přispívá k usměrňování jak počtu, tak času jednotlivých klientů, což přispívá, a to nejen v této době, k žádoucímu menšímu kontaktu mezi občany navzájem a zároveň k regulaci možného počtu objednaných klientů dle počtu na pracovišti právě přítomných zaměstnanců, protože karanténa i samotná nákaza se bohužel nevyhýbají ani samotným pracovníkům úřadu. Objednaný klient má tak oproti neobjednanému jistotu, že bude obsloužen přibližně v jím objednaný čas, a nemusí tak čekat „někdy i delší dobu“ na vyřízení v hale čekárny.

Prodloužení platnosti se vztahuje i na technické prohlídky

„V souvislosti s nařízením EU dochází také k odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení v oblasti dopravy,“ konstatovala Kateřina Gygalová. V případě lhůty pravidelných technických prohlídek byla u vozidel, kterým skončí lhůta pravidelné prohlídky v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, prodloužena doba o 10 měsíců k datu, kdy byly nebo měly být provedeny. Toto prodloužení není podle slov Kateřiny Gygalové zaznamenáváno do dokladu (tj. TP) a rovněž není povinné měnit kontrolní nálepku na RZ. V případě lhůty pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (tachografů) bylo u vozidel, kterým skončí platnost ověření od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, také prodlouženo ověření až o 10 měsíců od data, kdy mělo být ověření provedeno.

„Žádáme občany, aby v této době zvážili nutnost a nezbytnost své osobní návštěvy na přepážkových i ostatních pracovištích městského úřadu a v co nejvyšší možné míře využívali, tam kde je to jen možné, ostatních možností, jak svoji věc na úřadě vyřídit, například telefonicky, e-mailem, poštou,“ dodala vedoucí odboru dopravy. Více informací je na webu MěÚ Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství.

pra

 

Zavřít menu