Kolaudace cyklostezky Vrchlice se uskuteční na konci dubna

Termín kolaudace cyklostezky Vrchlice byl na základě přejímky stavby investorem 31. března prodloužen do konce dubna 2021, po odstranění zjištěných závad.

„Zhotovitel cyklostezky požádal k 31. březnu o předání stavby investorovi (MÚ Kutná Hora). Dílo jsme převzali ale zároveň konstatovali, že je nutno odstranit závady. Ty však nebrání užívání cyklostezky,“ konstatoval starosta Josef Viktora (ANO) s tím, že mezi podstatné vady patří zejména špatná kvalita dřeva na dodaném mobiliáři a zpevněných plochách (pražce). „Zhotovitel musel dodaný mobiliář a pražce demontovat a odvézt. Byl stanoven termín na opravu do konce dubna. Zhotovitel byl dále upozorněn na nutnost doplnění a dohutnění části mlatových cest a opravu provedených terénních úprav,“ doplnil starosta a upozornil, že stezku je možné využívat s tím, že do konce dubna, tedy do doby vydání kolaudačního souhlasu, se stále jedná o stavbu a je nutné, aby to tak bylo vnímáno i veřejností.

red

Zavřít menu