Letní studentská brigáda Zelené město začala 14. července. Koná se za podpory společnosti Philip Morris ČR a.s. a Nadačního fondu Slunce pro všechny. Skupina dvaceti studentů se vypravila do centra města. Budou čistit chodníky od plevelů a zlepšovat celkově jeho vzhled.

.
Během čtyř týdnů budete moci brigádníky potkat i např. na Královské procházce, turistických stezkách a na mnoha dalších místech. Do projektu se zapojili i klienti chráněného bydlení z Domova Barbora Kutná Hora, poskytovatele sociálních služeb. Budou uklízet a zkrášlovat okolí domu v Jiráskových sadech, kde bydlí. Vyčistí chodníky a posbírají odpadky v okolí. Pomáhat při zlepšování prostředí se snaží  i mimo projekt Zelené město. Společně s dalšími klienty upravují okolí Domova Barbora a před domem v Jiráskových sadech by rádi obnovili zaniklou skalku.
„Klienti chráněného bydlení se dle svého přání a aktuálního stavu zapojují i do řady dalších činností a aktivit, např. výtvarných a rukodělných prací,“ podotkla ředitelka Domova Barbora Kutná Hora Jitka Řepová. Veřejnost má možnost vidět jejich výrobky na pravidelných výstavách, na dnech otevřených dveří v Domově Barbora Kutná Hora. Tyto výrobky jsou oceňovány i na řadě celostátních výstav. Chráněné bydlení je služba určena osobám s mentálním i kombinovaným postižením lehčího stupně, které jsou za podpory asistentů schopny se zapojit do běžného života a žít víceméně samostatně. Posláním chráněného bydlení je vytvořit pro ty, kdo nemohou trvale samostatně žít doma, důstojné a bezpečné prostředí chráněného bytu, podporovat je ve snaze prožívat svůj život aktivně, zachovávat si lidskou důstojnost a sociální vazby. V neposlední řadě jim pomáhat jim s vytvářením, upevňováním a rozvíjením sociálních návyků a jiných dovedností. 

Lucie Štolbová, vedoucí technického oddělení MěÚ Kutná Hora

.

Zavřít menu