Předáním staveniště byla dne 16. června 2014 zahájena realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Kutné Hoře – ulice Kudrnova – Jarošova“, reg. č. CZ.1.15/1.1.00/74.01702, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

.
Rekonstrukcí místní komunikace Jarošovy a části Kudrnovy v městské části Žižkov dojde ke změně kvalitativních parametrů komunikace, což bude mít za následek zlepšení plynulosti silničního provozu, jeho bezpečnosti, odpovídající parametrové napojení této části města na silniční síť, snížení rizik nehod a zlepšení kvality života nejen rezidentů a žáků zdejších škol, ale i návštěvníků této lokality. Celkové plánované výdaje projektu jsou 9,62 mil. Kč, přičemž dotace může činit až 6,05 mil.Kč. Projekt má být dokončen již v září 2014.

Odbor investic MěÚ Kutná Hora
.

Loga
.

Zavřít menu