V říjnu jsme vás informovali o tom, že se Město Kutná Hora po dohodě se správcem městských lesů rozhodlo po půlroční pauze povolit na šest týdnů kácení stromů tzv. samotěžbou. Mnohé ze stromů měli zájemci ještě z minulého období, další stromy si postupně vyjednávali s hajným Josefem Procházkou.

.
Prosili jsme občany, aby monitorovali pohyb a práci těžařů, kteří měli za povinnost mít u sebe písemné povolení na množství a místo káceného dřeva. Účelem bylo zamezit černému kácení. Na základě telefonátů proběhlo několik kontrol a bylo zjištěno ve dvou případech porušení, resp. překročení povoleného množství dřeva. S dotyčnými byla dohodnuta finanční náhrada škody.
Upozorňujeme všechny zájemce o těžbu, že při kontrolách bude důsledně kontrolováno množství a druh pokáceného dřeva. Výsledná cena s pokutou by vás mohla nemile překvapit. Kácení je povoleno do konce listopadu, a proto vás žádáme, abyste pomalu končili se všemi pracemi a v případě zájmu se dohodli s hajným Josefem Procházkou  (tel.: 723 270 397) na podzim 2016.

(tz)

.

Zavřít menu