V letošním roce bylo u zápisu o dvacet dětí méně než v loňském roce. Z jiných obcí je zapsáno pětatřicet dětí. Předpokládaný počet nastupujících dětí je orientační, stejně jako v minulých obdobích rodiče požadují odklad školní docházky – uvádí všechny ZŠ. O odklad letos zatím žádají rodiče 26  dětí (vloni to bylo 34 dětí).

.
Počty žáků zapsaných do prvních tříd ve dnech 23. 1. – 24. 1. 2015 v Kutné Hoře

…………………………….Zápis   Odklady    Předpokl. nástup   Třídy

ZŠ Jana Palacha            43         3                      40                2

ZŠ TGM                           74         6                      68                3

ZŠ Kamenná stezka        18         1                      17                1

ZŠ Žižkov                        113       16                     97                4

Celkem:                          248       26                    222               10

 

Na ZŠ Žižkov se z důvodu nemoci omluvili rodiče pěti dětí, přijdou v náhradním termínu – v uvedeném počtu děti nejsou zahrnuty. Dále se dostavily tři děti, které nedovrší k 1. 9. 2015 věk šesti let – rovněž nejsou v počtu zahrnuty. Na ZŠ Kamenná stezka se mají dostavit ještě dvě děti.

Milada Nechojdomová, oddělení školství MěÚ Kutná Hora

 

Zavřít menu