Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města Kutná Hora se uskuteční ve středu 11. února 2015 od 16:00 hod. v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu bude rozdělení finančních prostředků (grantů města) na rok 2015.

Program

I. Zahájení

II. Schválení programu

III. Dotazy a připomínky občanů

IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva

.
V. Zaslané materiály

15. Materiál oddělení kultury

15/01 Rozdělení finančních prostředků (grantů) v roce 2015

.
VI. Různé 

VII. Závěr

 

.

Zavřít menu